Jättestort stöd för svenskt Ja till FN-konventionen om kärnvapenförbud


Denna artikel publicerades första gången för exakt ett år sedan, 27/10 2017. Den är högst aktuell då USA ensidigt vill skrota INF-avtalet för kärnvapen med medellång räckvidd, kraftigt öka satsningen på nya kärnvapen och antar en ny kärnkraftsdoktrin som sänker tröskeln för användning av kärnvapen.

Nästan nio av tio svenskar vill att Sverige undertecknar FN:s avtal om ett kärnvapenförbud. Palmecenter. Det visar en opinionsundersökning som Olof Palmes internationella center beställt från Sifo. Palmecentret har 27 medlemsorganisationer och samlar folkrörelser som arbetar socialt, fackligt och politiskt.

Jag finner att detta rapporteras av Aftonbladet Ab och av Svenska Dagbladet SvD: Sifo: Stort stöd för kärnvapenförbud, men jag hittar ingen rapport om detta i DN eller Expressen med vanliga sökord.

Vi ville se vad svenska folket egentligen tycker om FN:s kärnvapenförbud och särskilt hur man ställer sig till ett svenskt undertecknande, säger Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes internationella center.

Sverige röstade i somras ja till FN-konventionen om förbud mot kärnvapen.
Regeringen har nu tillsatt en utredning där konventionen ska analyseras ordentligt innan Sverige skriver under och ratificerar avtalet.
Alliansen har kritiserat konventionen, och USA:s försvarsminister Jim Mattis ska i ett brev ha varnat försvarsminister Peter Hultqvist (S) för att det svensk-amerikanska försvarssamarbetet kommer att försvåras om Sverige skriver under.
Hultqvist och MatthisFörsvarsminister Hultqvist och den för sin brutalitet i Irak (ö)kände försvarsminister Mattis från USA
Det finns uppenbart vissa som motsätter sig att Sverige ska underteckna FN-konventionen. Att en överväldigande bred majoritet, oberoende av var i Sverige man bor eller vilket politiskt parti man röstar på, stödjer ett svenskt undertecknande måste väga tungt för alla våra folkvalda, säger Anna Sundström.

Åttiosex procent vill att Sverige skriver på konventionen, 10 % är emot och 6 % är tevksamma.

Bland rödgröna väljare är 94 procent för att underteckna kärnvapenförbudet. Bland de borgerliga väljarna vill 80 procent att Sverige skriver på, flest inom Centerpartiet (87 procent) och Liberalerna (82 procent). Av de som säger att de skulle rösta på Feministiskt initiativ om det vore riksdagsval idag är 100 procent för ett förbud av kärnvapen.

Regionalt sett är personer i Norra Sverige bland de mest övertygade, enbart 1 procent är emot ett svenskt undertecknande. Den åldersgrupp som utmärker sig för en svensk underskrift av FN-konventionen är kvinnor 50-64 år, där hela 96 procent säger ja.

Av LO-medlemmar är 93 procent positiva till en svensk signatur. Medan siffran för SACO-förbunden är 83 procent.”

Kommentar: Observera att Sveriges regering vill att beslut tas efter valet 2018. Man har tillsatt en utredning som ska bli klar först efter valet. Detta ter sig märkligt, ja fegt och odemokratiskt. Det är odemokratiskt därför en ovanligt stor majoritet vill att regeringen skriver på, och demokrati ska ju mena ”folkstyre” via valda ombud i vårt land. Det är fegt då det annonserar en oacceptabel eftergivlig attityd mot USA som går i bräschen för kärnvapenmodernisering. Nu är det viktigt att förstärka opinionen för att Sveriges regering snabbt signerar och ratificeras kärnvapenkonventionen. Finska socialdemokraterna har tagit ställning för att konventionen bör skrivas på. Finska socialdemokraterna: Vi bör underteckna konventionen av kärnvapenförbud.
De finsk socialdemokraterna har inte sålt sin själv till Trump och hans gäng. Är alla socialdemokrater i svenska regeringen nöjda?
Kärnvapen stad 170901
Låt oss stärka arbetet för att bilda en mäktig opinion för att avskaffa kärnvapen i världen!
Vem tror inte att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom?
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i denna centrala fråga.

i Andra om: , , , , , , , , , , , , , ,,


7 svar till “Jättestort stöd för svenskt Ja till FN-konventionen om kärnvapenförbud”

 1. Helge Sonntag i Falu FN-förening skriver i en insändare:

  ”Äntligen har en stor majoritet av FN:s länder lyckats nå fram till en konvention som förbjuder kärnvapen. Nu gäller att länderna också skriver under. Sverige som har varit med och tagit fram konventionen får plötsligt kalla fötter och regeringen beslutar om en utredning som ska läggas fram först efter nästa riksdagsval. Det finns väl inte någon fråga där den allmänna opinionen är så tydlig som när det gäller motståndet mot kärnvapen.

  Varför vill S och MP begrava frågan? USA har skickat brev med hot om relationsproblem om vi skriver på. Men vad är det för hot vi behöver vara rädda för? Vilka hemliga hållhakar har de på oss? Vad menar Peter Hultqvist när han pratar om ”den transatlantiska länken”?

  Med allt det galna som händer i USA borde ju Sverige så fort som möjligt lossa banden och minska beroendet av USA, inte krypa närmare och närmare. Klarspråk önskas! Dalademokraten

  • Frågan löd ”Anser du att Sverige ska skriva under FN:s avtal om förbud mot kärnvapen?” enligt Sydsvenskan, som hellre vill ha en ledande, metodologiskt oacceptabels fråga:

   ”Anser du att Sverige ska skriva under FN:s avtal om förbud mot kärnvapen med tanke på de konsekvenser en underskrift kan få, det vill säga att vårt land på ett ytligt plan kan framstå som en god och moraliskt högtstående nation som trots minimala utsikter för att en FN-konvention verkligen leder till en nedrustningsprocess för kärnvapen ändå går i bräschen för denna vackra men orealistiska vision trots att svenska experter kallat FN-avtalet ’ett slag i luften’ och att Sverige riskerar att hamna i en riskfylld situation med ett ihåligt nationellt försvar samtidigt som vårt land får svårt att leva upp till det värdlandsavtal som vi undertecknat med Nato och då också undergräver möjligheten att få det militära Natostöd och det skydd under USA:s kärnvapenparaply som Sverige i decennier hycklande nog tagit för givet samtidigt som svenska politiker utåt spelat upp en tragikomisk neutralitetsfars och därmed fört svenska folket bakom ljuset?”

   • Kvällstidningen GT (numera del av Expressen) brukade alltid avsluta sina intervjuer med frågan ”Tycker ni om gröt?”. Palme institutets fråga känns som den är på samma intellektuella nivå.

    • Många frågor i vetenskapligt baserade opinionsundersökningar är av samma typ som Palmeinstitutets och GT:s. Om man är intresserad av om vederbörande tycker om havregryns-, rågmjöls- (som jag äter varje morgon i Sverige), mannagryns- eller risgryns så frågar man om det. Frågan ”Tycker ni om gröt?” kräver förstås att den svarande kan göra en sammanvägning om man har olika preferenser för gröt. De allra flesta tycker antingen om minst en slags gröt, eller ingen gröt alls. (Önskar med detta svar ingen fördjupning i grötfrågan).

 2. Den gamla vänster-högerskalan inom politiken börjar suddas ut och upphör att gälla. Jag har haft den upplevelsen sedan något år tillbaka men inte fått något gehör för det här. Idag verkar värderingar har fått större betydelse på bekostnad av intressekonflikten arbete-kapital. När hörde du talas om en arbetarstrejk i Sverige senast?

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/darfor-gar-det-sa-bra-for-de-grona-i-tyskland

  Kapitalismen gemensam men värdegrunden olika?