Finska socialdemokraterna: Vi bör underteckna konventionen av kärnvapenförbud.


På hemsidan till Folket i Bild Kulturfront finns pressmeddelandet SDP:s partistyrelse: Finland bör underteckna konventionen om kärnvapenförbud som var underlag till en mycket liten, intressant notis tidigare på hemsidan. Finska socialdemokraterna säger ja till kärnvapenförbud.
från FIB:s ordförande Pelle Sunvisson.

Pressmeddelande från SDP:s partistyrelse 12.10.2017

Uttalande om konventionen om kärnvapenförbud

Kärnvapnen hotar hela mänsklighetens existens. Världens 15 000 kärnspetsars förstörelsekraft räcker mångfaldigt till för att göra jordklotet obeboeligt. Kärnvapen utgör inte krigsredskap utan folkmordsredskap. En enda kärnsprängning i Europa kan medföra förödande effekter i hela världsdelen, även i Finland och för finländarna.
Finland SDP II

Strävandena att förbjuda kärnvapen fick fart under 1960-talet och ledde först till provstoppsavtalet och sedan till icke-spridningsavtalet som slöts år 1968 och som trädde i kraft två år senare.

I icke-spridningsavtalet finns tre pelare: förhindrandet av kärnvapenspridning och utfästelse från kärnvapenfria länder att inte införskaffa sådana samt alla länders rätt till fredlig användning av kärnkraft.

Den tredje pelaren utgörs av de dåvarande fem kärnvapenländernas utfästelse att befrämja kärnvapennedrustning och slutligen göra sig av med sina kärnvapen.

Efter icke-spridningsavtalet har några länder upphört med sina kärnvapenprogram, men länder utanför avtalet; Indien, Israel och Pakistan har utvecklat kärnvapen. Så har även Nord-Korea som har lösgjort sig från avtalet.
Kärnvapen stor
Stormakternas ledare har ibland lyft fram visionen om en kärnvapenfri värld. De länder som har utfäst sig som kärnvapenfria har dock förgäves väntat på att kärnvapenländerna på allvar skulle inleda förverkligandet av förpliktelsen till nedrustning. Kärnvapenstaternas tillit till sina kärnvapen lockar även andra att tro att de kan trygga sin egen ställning och makt genom att införskaffa kärnvapen.

Den förhandlingsprocess, som omfattade över 120 länder, och som inleddes i FN för två år sedan, har lett till godkännande av konvention om totalförbud mot kärnvapen och öppnandet av konventionen för undertecknande. Europeiska Unionens alliansfria länder; Irland, Österrike, Cypern, Malta och Sverige deltog i processen från första början.

SDP anser Finlands frånvaro från denna grupp synnerligen beklaglig. Enligt SDP bör Finland godkänna konventionen som förbjuder kärnvapen och för sin del undeteckna den. Finland och Sverige borde från början ha koordinerat sitt agerande tillsamman. Ett gemensamt uppträdande skulle ha gett oss tillsamman en större vikt i förhandlingarna och stött strävandena att rätta till de svagheter som nu finns kvar i konventionen.

Kärnvapennedrustning förutsätter givetvis att alla kärnvapenmakter deltar, men en ny konvention å sin sida upprätthåller och ökar trycket i den riktningen.

Konventionen om kärnvapenförbud och icke-spridningsavtalet kompletterar varandra. Genom att delta i processen som strävar till totalförbud mot kärnvapen visar Finland att landet inte bygger sin säkerhet på någons som helst kärnvapen.

Kommentar: Ja, de finsk socialdemokraterna har inte sålt sin själv till Trump och hans gäng. Är alla socialdemokrater i svenska regeringen nöjda?

Låt oss stärka arbetet för att bilda en mäktig opinion för att avskaffa kärnvapen i världen!
Vem tror inte att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom?
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i denna centrala fråga.

i Andra om: , , , , , , , , , , , , , ,,


5 svar till “Finska socialdemokraterna: Vi bör underteckna konventionen av kärnvapenförbud.”

 1. Ja, det är ett steg framåt för de finska socialdemokraterna, men förpliktar i dagsläget inte till särskilt mycket då partiet befinner sig i opposition. Tyvärr har socialdemokraterna i Finland inte utmärkt sig positivt på utrikespolitikens område de senaste tjugo åren. Ledande socialdemokrater har sörjt för att neutralitetspolitken raserats och fått en allt farligare slagsida. Vi har förre presidenten Ahtisaari som flaggat för Nato ända sedan han återvände från New York på 90-talet till dukat bord, valdes till president där två Nato-kandidater stod mot varandra och sedan beviljades han Natos, ursäkta, Nobels fredspris då han aktivt bistod vid Jugoslaviens styckningsceremonier.
  Långvarige partiordföranden och statsministern Lipponen, ivrig USA anhängare. Det sades att när han kom hem från Moskva sprang han omgående till USA:s ambassad för att rapportera vad som förevarit. Likaledes kände partitoppen Tuomioja, som tidigare försökte profilera sig som radikal, utmärkte sig som utrikesminister som talesman för USA:s politik visavi Ukraina och Syrien. Några fräscha nya profiler har inte synts till, men man kan ju alltid hoppas. Dock har russofobin alltis trivts väl bland socialdemokraterna, vilket ger anledning till fortsatt skepsis.

 2. Att förbjuda ryssarna att ha kärnvapen vid Östersjön är rimligt, men de är inte intresserade av den begränsningen. Det är alla andra som inte ska ha några kärnvapen, och inte heller har det, därför behövs ingenting skrivas under. Enda faran är ointresserade.

  • Nej ryssarna är inte intresserade av den begränsningen så ej heller USA, Storbritannien, Frankrike och alla de andra kärnvapennationerna heller.
   Ryssland har till skillnad mot USA enbart sina massförstörelsevapen på eget territorium och ryssen är dessutom så pass hygglig att man avstått från att kärnvapenbestyckade sin östersjöflotta.
   Det sistnämnda kan dock komma att ändras om Nato ytterligare flyttar fram sina gränser mot landet ifråga.