Förbereder sig USA för kärnvapenkrig i Europa? Och mitt inlägg i DN.


Denna artikel utgörs dels av en översatt artikel World socialist web site av Johannes Stern 2/9 2017 och dels av kommentarer från mig. Den är främst av intresse för att den fokuserar USA:s planer på att ensidigt säga upp avtal gällande kärnvapen, och för att den bidrar till kunskap om motsättningar mellan USA och EU:s starkaste stat, det trots detta den i alla viktiga avseende följdsamma Tyskland med Merkel som förbundskansler. Rubriken ovan kan te sig övedriven. Men läs artikeln, läsa om USA enorma kärnvapenupprustning och beakta USA:s kraftiga varning till formellt alliansfria Sverige för att eventuellt skriva på FN:s kärnvapenkonvention.

* Artikeln publicerades första gången 15/9 2017 men är minst lika aktuell idag.

Artikeln av Johannes Stern.


Mitt bland militära och diplomatiska spänningar mellan USA och Ryssland rapporterade tyska Süddeutsche Zeitung nyligen att den amerikanska kongressen har tagit de första stegen mot att upphäva Fördraget i INF (Intermediate Range Nuclear Forces), dvs. om missiler med medellång räckvidd.
INF är ett bilateralt avtal mellan Förenta staterna och Sovjetunionen om nedläggning av missiler med kort- och mellanlång räckvidd (med ett intervall mellan 80 och 900 mil) och förbud mot deras produktion.
Fördraget, som undertecknades den december 1987 av USA:s president Ronald Reagan och den sovjetiske ledaren Mikhail Gorbatsjov, ledde till en betydande minskning av amerikanska kärnvapen i Europa. Pershing II-missilerna, vars stationering i Västeuropa fem år tidigare hade utlöst de dittills största freddemonstrationerna i historien, drogs tillbaka.
Faran är nu ”att USA kommer att bygga nya missiler och stationera dem i Europa”, varnade Süddeutsche Zeitung. En stor förändring skulle inledas och Europa skulle stå” på randen av en ny kärnvapenepok … Kärnvapenbestyckade medeldistansmissiler var en skräck under det kalla kriget och är nu tillbaka trettio år senare.
Kärnvapen B61Kärnvapen B61
Anledningen till att USA kanske säger upp avtalet är enligt tidningen den ”djupfrysning” i förbindelserna mellan USA och Ryssland och tillkännagivanden från båda sidor om avsikter att ”fullständigt modernisera sina kärnvapenarsenaler”.

Karaktäristiskt nog har de explosiva rapporterna från den tyska pressen helt ignorerats av USA:s stora media.


Rapporten kom mitt i en hysterisk kampanj från USA och NATO över militära övningar som planerats av den ryska militären i västra Ryssland, Vitryssland och den Rysslands enklaven i Kaliningrad senare i månaden. Washington och dess allierade antyder att de skulle kunna användas som en ”Trojanska häst” för att placera vapenförråd och förbereda en invasion av de baltiska staterna.
Pentagon har utplacerat sju amerikanska F-15C-stridsflygplan vid en bas i Litauen tillsammans med ytterligare 600 amerikanska luftburna trupper inför krigsspel.
Denna militära uppbyggnad har gjorts i samband med en stor amerikansk diplomatisk provokation, eftersom Trump-förvaltningen har reagerat mot Rysslands utvisning av amerikanska ambassadpersonal från Ryssland (i sig självt ett svar på tidigare utvisning av ryssar från USA) genom att stänga ryska diplomatiska kontor i Washington, New York och San Francisco. Moskva har anklagat att åtgärden åtföljdes av FBI-sökningar i San Francisco-konsulatet och bostäderna för rysk diplomatisk personal, utgjorde ett brott mot internationell rätt.

Konflikten på Koreahalvön.
Den alltmer farliga friktionen mellan världens två största kärnvapen utspelar sig under växande krigsfaror internationellt, särskilt på Koreahalvön. Rysslands president Vladimir Putin och andra har varnat för att konfrontationen mellan USA och Nordkorea hade lämnat regionen ”på gränsen till en storskalig konflikt”.
Det är i detta sammanhang att de rapporterade hoten om en eskaleringen av kärnvapennärvaro i Europa utgör en sådan överhängande fara.
Ett hemligstämplat NATO-dokument som kom till Süddeutsche Zeitung och de offentliga regionala TV-stationerna NDR och WDR, innehåller 39 förslag om hur NATO kan vidta aktioner mot Ryssland. Enligt diplomater, sker ”formella samråd inom NATO” under hösten på initiativ av USA. Dokumentet var ”ett kompendium av alla tillgängliga alternativ” noggrant ”uppdelat i kategorierna” tänkbara ”,” bör undvikas för närvarande”och” inte tillrådliga”.
Även de mer än ett dussin ”tänkbara” alternativ, som Nato anser vara förenliga med INF-avtalet, ”skulle förvärra redan spända relationer”, enligt Süddeutsche Zeitung. Förslag omfattar ”ökad rotation av B-2 och B-52-bombare från USA till Europa,” en ”expansion av tidig varningssystem och missil- eller ubåtförsvar” och stärkandet av ”militär och civil infrastruktur mot attacker”. Den ökade beredskapen och kapacitet för en kärnvapenattacker, ”nukleär signalering” betraktas som ”tänkbar”.
Två förslag är speciellt provocerande: ”Att utvidga planeringen av kärnvapenmål – det vill säga identifiera och bekräfta målen för kärnvapen” och ”öka den operativa beredskapen hos de flygbaser som skulle släppa dessa bomber i händelse av krig.” Här ”rekommenderar NATO också försiktighet”, noterade Süddeutsche Zeitung. Fastställande av mål, det vill säga den konkreta planeringen av ett kärnvapenangrepp, kan snabbt framkalla ett kärnvapenkrig med Ryssland, vilket potentiellt skulle kunna utplåna mänskligheten.
Enligt Süddeutsche Zeitung, om USA upphäver INF-fördraget, skulle ”åtgärder som för tillfället hittas i kategorin ”inte tillrådliga” vara möjliga: Konstruktion, provning och utplacering av en ny klass av missiler – ett steg till ett nytt kallt krig.”
Den tyska härskande klassen är extremt oroad över Washingtons alltmer aggressiva krigsretorik mot Ryssland.

Utrikesminister Sigmar Gabriel (Socialdemokrater, SPD) varnade i en intervju nyligen för ”upprepning av de värsta misstagen i det kalla kriget. Vi är på väg till ett kallt krig 2.0. Alla de goda fördragen om nedrustning och vapenkontroll från Gorbachev och Reagan är i akut fara. Europa hotas än en gång med att bli en militär utbildningsplats för kärnvapen. ”
Han fortsatte: ”Det är fel av Fru Merkel att vara tyst på detta. Tyskland, av alla länder måste höja sin röst mot det här. Vi måste fortsätta som en makt för fred och motsätta oss en rustningsspiral. I det sammanhanget hittade jag uttalandet av [SPD Chancellor candidate] Martin Schulz att vi måste fokusera på att äntligen låta vårt land bli kvitt kärnvapen att vara korrekt. ”
Schulz och Gabriel är mitt i en valkampanj och är väl medvetna om att den stora majoriteten av Tysklands befolkning – som resten av befolkningen på jorden – motsätter sig militär återupprustning och krig och skulle välkomna att de amerikanska kärnvapnen som fortfarande finns i Tyskland dras tillbaka.

De två socialdemokratiska politikerna är inte på något sätt engagerade i fredsfrågor, utan är snarare ledande representanter för tysk imperialism. De motsätter sig USA:s planer för kärnvapenupprustning eftersom en återgång till förhållandena under det kalla kriget skulle äventyra Tysklands egna planer för global makt och öka Berlins beroende av USA. Det skulle undergräva Tysklands ekonomiska och geopolitiska intressen, som står i strid med de i Washington mer än någonsin.

I juli kritiserade Gabriel starkt de senaste amerikanska sanktionerna mot Ryssland. Även om Europa och USA hade gemensamt och i nära samråd svarat på Rysslands olagliga återinförlivande av Krim och Rysslands åtgärder i östra Ukraina, ” var det inte möjligt att acceptera” hotet om olagliga extraterritoriella sanktioner mot europeiska företag som deltar i utbyggnaden av europeiska energiförsörjning! ”Energiförsörjningen till Europa var” en europeisk angelägenhet och inte en för Amerikas förenta stater!”
Efter de senaste hoten från USA leder socialdemokraterna vägen för att försöka omvandla den utbredda oppositionen mot Donald Trumps högra militaristiska politik till stöd för tysk militarism. Tillfrågad om han trodde att ”rädslan hos många tyskar att Trump skulle kunna överreagera och uppmana till ett krig är berättigat ”, svarade Gabriel, ” Jag är oroad över att USA kommer att vara förlorat för evigt.”

”Några av människorna runt Donald Trump vill ersätta rättsstatsprincipen med de starkastes lag. Vi måste försvara oss mot det. ”
Artiklar som publiceras av tankesmedjor och de stora politiska partierna ger en känsla av de metoder som tysk imperialism avser att använda för att ”hävda” sina intressen. I dokumentet ”Principer för en socialdemokratisk säkerhets- och försvarspolitik” skriver SPD: ”För att vara i takt med med de ökade kraven på internationella åtgärder för att hantera kriser, cyberförsvar och försvar av vår egen befolkning behöver vi en modern väpnad styrka som kan agera. Vi behöver en armé där trupper är redo för krissituationer. För detta måste vi bättre utrusta armén med personal och material.” (Slut på artikeln)

Nato:s nya, mer aggressiva kärnvapenpolicy,
Läs gärna: Nordkorea är inte största hotet mot kärnvapenkrig – utan den som fördömer detta mest!, Natosamarbete ökar risken för kärnvapenkrig och Hur är det militära styrkeförhållandet mellan NATO och Ryssland?.
Kärnvapen stad 170901
Läs också DN Debatt. ”Därför bör Sverige säga nej till kärnvapen” av bl.a. ett antal Nobelpristagare.

Jag kommenterade artikeln i DN ”Natos försvarsutgifter är mer än 10 gånger större än Ryssland som rustar ned. (http://jinge.se/allmant/hur-ar-det-militara-styrkeforhallandet-mellan-nato-och-ryssland.htm) Nato har i strid med utfästelser omkring 1990 expanderat österut och anlägger baser med kärnvapen längs Rysslands gräns liksom nu avancerade missilsystem. Nato och främst USA satsar mångdubbelt mer på modernisering av kärnvapen än Ryssland (enligt USA,DN,SvD), utvecklar små kärnvapen som borrar sig ned i marken (B61-12) med större sprängkraft, har upphävt ensidigt avtalet mot användning av långdistansmissiler under GW Bush, samt avser att göra detsamma med avtalet för missiler med mellanlång räckvidd. Man har ändrat kärnvapenpolicy för att lättare kunna sätta in kärnvapen i tidigt skede (http://jinge.se/allmant/natos-nya-mer-aggressiva-karnvapenpolicy.htm) Den internationellt aktade Bulletin of Atomic Scientists skriver att USA:s nukleära moderniseringsprogram innehåller en revolutionerande ny teknik som ökar risken för kärnvapenkrig. Slagkraften i nya kärnvapen ökar med tre gånger. Den nya tekniken kallas «super-fuze»,”super-tändrör.”
Denna teknik kan kanske slå ut i stort sett hela den ryska systemet av strategiska kärnvapenmissiler. Bulletin of Atomic Scientists menar att risken för kärnvapenkrig är mycket hög och att risken har ökat. USA förvägrar Nordkorea fredsavtal och bedriver sedan länge stora övningar nära Nordkoreas gräns, inkl simulation med kärnvapen. Nu har man hotat med kärnvapenanfall (Trump, McCain), liksom USA som har hotat med kärnvapen tidigare. Det är USA som bedriver de brutala folkrättsvidriga krigen i t.ex. Irak, Libyen och Afghanistan – med Nato och lång utöver FN-mandat, i Syrien via ombud (Obama, Biden m.fl). Nej största risken för kärnvapenanvändning kommer tyvärr från uppenbarligen krigiska USA som storsatsar på nya kärnvapen enligt officiella uppgifter.”
dn
Kommentar 2 på DN Debatt: ”Som Max Tegmark skriver att sakargument och fakta det som bör avgöra. Om man hävdar att endast de som har expertkunskap ska få yttra sig – ska vi då be politikerna hålla mun? Bulletin of Atomic Scientists anser att risken för kärnvapenkrig är hög, och har ökat, för övrigt.”

Låt oss stärka arbetet för att bilda en mäktig opinion för att avskaffa kärnvapen i världen!
Vem tror inte att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom?
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i denna centrala fråga.
Vi bör kräva att USA och Ryssland går i täten för kärnvapennedrustning!

i Andra om: , ,, , ,Andra om: , ,, , , , ,
, , , , ,


9 svar till “Förbereder sig USA för kärnvapenkrig i Europa? Och mitt inlägg i DN.”

 1. I en exklusiv intervju nyligen med Sputnik-News sade NATO:s generalsekreterare Stoltenberg att ”Ryssland är Nato-granne, Ryssland är där för att stanna och Nato vill inte ha ett nytt kallt krig.
  Vi vill inte ha en ny vapenkamp. Vi kommer att fortsätta sträva efter förbättrade relationer med Ryssland”. Stoltenberg noterade också att han planerade att träffa Rysslands utrikesminister Sergey Lavrov vid FN:s allmänna debatt, som kommer att äga rum i New York den 19-25 september. Stoltenberg betonade att Nato skulle fortsätta att söka bättre förbindelser med Ryssland. ”För Nato är det viktigt att upprätthålla en politisk dialog med Ryssland och också hålla de politiska kommunikationslinjerna öppna. Vi kommer att fortsätta sträva efter förbättrade relationer med Ryssland”.
  Enligt Stoltenberg har Nato intensifierat övervakningen av kärnvapen och missiler i Nordkorea samt situationen i regionen. ”Nordkorea skulle kunna angripa Förenta staterna. De är i färd med att utveckla sådana typer av förmågor. Och det är just därför det här är oroande, inte bara för USA och NATO, utan för det hela internationellt samhället. Detta hotar internationell fred och säkerhet. Det är ett globalt hot och det måste mötas med ett globalt svar. Därför välkomnar jag FN: s beslut om ekonomiska sanktioner. Det är viktigt att dessa sanktioner genomförs fullt ut av alla nationer”.

  • Stoltenberg är inte den första norska politikern som är svag för stormakter. Innan honom hade de en som hette Quisling, men vet i tusan om Quisling ljög lika friskt som Stoltenberg.

   • FN:s förste generalsekreterare gick USA:s ärenden så tydligt att han inte kunde fortsätta. Har någon bra analys skett av helgonförklarade Hammarskölds insatser?

 2. Har inte läst något i MSM att USAs statsskuld nu brutit igenom 20000 miljarder dollar och nu är uppe i 20167 miljarder dollar. När Trump tillträdde var skulden c:a 19961 miljarder dollar för att senare sjunka genom vad som förklarats som någon typ av omdisposition. Minns inte exakt men det är inte mer än 14 dagar sedan låg skulden på 19980 miljarder dollar för att nu ta detta jätteskutt upp till över 20100 miljarder dollar. Kanske en återställning av tidigare manipulation? På usdebtclock.org återfinns denna information. Med denna galopperande statsskuld, gigantiska underskott i handelsbalansen och en förestående om inte redan påbörjad minskad efterfrågan på USD som referensvaluta hjälper det inte att statsskulden till stor del är finansierad i USA. När Bolivia inte accepterar USD som betalning för sitt litium utan vill ha EUR, CNY eller RUB och ingen accepterar att växla in USD mot annan valuta hur skall USA hantera detta? Ungefär som att stå i affären utan plånbok och kreditkort. Ligger de hemma går man hem och hämtar, har man inga får man stjäla varorna eller råna butiken alternativt lura någon man känner att betala kalaset. Tror att det är i denna situation USA befinner sig i och är desperat och fruktansvärt farlig för sin omgivning.

  • Ja USA är sannolikt mycket farligt nu. Man är på väg mot minskat inflytande, icke framgångsrika krig, interna motsättningar. I officiella dokument kan man läsa att USA väntar sig att förlora sin hegemoni. Kina och Ryssland blir starkare i relativa termer. Bedömningen att det är bättre för USA att slå till nu när man har militärt övertag är sannolikt ganska stark i etablissemanget men uttalas inte öppet.

 3. På Göteborgsposten finns idag en viktig debatt-artikel. GP som inleds ”Nu kan FN:s kärnvapenförbud skrivas på – gör det!
  DEBATT I dag blir det möjligt för stater att underteckna FN-konventionen som förbjuder kärnvapen. Kärnvapen är det sista massförstörelsevapen som ännu inte förbjudits genom ett internationellt avtal. ”Kärnvapen har alltid varit omoraliska – nu är de också olagliga”, sade kärnvapenöverlevaren Setsuko Thurlow efter att avtalet antagits. Vi förväntar oss nu att regeringen snarast undertecknar konventionen och att Sverige genom riksdagen därefter med bred majoritet ratificerar konventionen som förbjuder kärnvapen, skriver

  Louise Lindfors, generalsekreterare Afrikagrupperna

  Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty International Sverige

  Johan Andersson, ordförande Fältbiologerna

  Frode Pleym, Sverigechef Greenpeace

  Ann Svensén, generalsekreterare IM Individuell Människohjälp

  Malin Nilsson, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

  Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen

  Lena Ag, generalsekreterare Kvinna till Kvinna

  Sanna Lucas, ordförande Latinamerikagrupperna

  Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen

  Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes internationella center

  Lise Bergh, ordförande Rädda Barnen

  Aleksander Gabelic, ordförande Svenska FN-förbundet

  Agnes Hellström, ordförande Svenska Freds

  Staffan Wikell, ordförande Svenska Jurister mot Kärnvapen

  Erik Lysén, internationell chef Svenska kyrkan

  Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges kristna råd

  Andreas Tolf, ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen

  Margareta Wahlström, ordförande Svenska Röda Korset

  KG Hammar, teolog, ärkebiskop emeritus

  Kjell-Åke Nordquist, professor internationella relationer

  Peter Wallensteen, professor, freds- och konfliktforskning

  Parul Sharma, människorättsjurist

  Thomas Hammarberg, människorättsdiplomat