Tag Archive for DN Debatt

”Sverige riskerar att bli förstahandsmål” – vår oavkortade artikel på DN Debatt här!

Tillsammans med läkarkollegorna Leif Elinder (förste författare), Marcello Ferrada de Noli (mest Italien) och Martin Gelin (Australien) har jag nyss publicerat en replik till försvarsminister Peter Hultqvists artikel ”Sveriges militära samarbete med USA måste fördjupas” på DN Debatt igår. (http://www.dn.se/debatt/repliker/sverige-riskerar-bli-forstahandsmal/). Vi är alla styrelsemedlemmar i SWEDHR (Swedish Doctors for Human Rights). DN kortade ned artikeln…

Svammel på DN debatt

Idag uttalar sig ett antal forskare på DN debatt och säger att Sverige är speciellt illa utsatt när det gäller politiska impulsmord på toppolitiker. Man utgår ifrån att den misstänkte Christer Pettersson gjort sig skyldig till mordet på Olof Palme, en utgångspunkt som minst sagt är omtvistad. DN/Debatt: ”Bara i Sverige har toppolitiker kunnat falla…

Sören Wibe hoppar av Socialdemokraterna

Idag skriver Sören Wibe en välformulerad artikel på DN Debatt där han förklarar sitt avhopp från socialdemokratin, citatet nedan är DN:s ingress. Sören Wibe/DN-Debatt: ”Lavaldomen i Vaxholmsfallet avslöjade att socialdemokratin under lång tid fört arbetarrörelsen och svenska folket bakom ljuset. Eftersom jag vägrar att delta i detta politiska hyckleri lämnar jag nu partiet efter 25…