Även bombningen av Mosul är terror


Sie können weiter den Artikel in deutscher Sprache lesen unten.


Denna rapport Även bombningen av Mosul är terror av den kände tyske journalisten Jürgen Todenhöfer har vänligen översatts från tyska till svenska av Christer Lundgren. med titeln Facebook: Jürgen Todenhöfer i Syrien
Den extremt minnesgode erinrar sig att jag citerade Todenhöfer i ett blogginlägg 27/9 2012 ”Den tyske TV-journalisten Todenhöfer menar, i den tyska nättidskriften Bild.de den 9 juli 2012, att delar av oppositionen medvetet mördar civila och sedan visar upp de ofta blodiga offren och ger den syriska armén skulden. Han kallar detta ”massakermarknadsföringstrategi”. Massmedia, liksom EU och Sveriges regering har länge okritiskt anammat detta, demoniserat Assad och krävt hans avgång. Man våldför sig på den grundläggande FN-principen om icke-inblandning, dvs. varje folks rätt själva lösa landets motsättningar. Syriens regering har inget att vinna på massakrer, tvärtom. Ryssland och Kina har (av Väst) fördömts då de lagt in veto mot Västs resolutionsförslag i FN:s Säkerhetsråd. Uppenbart ser Ryssland och Kina USA:s agerande i Mellanöstern som ett hot mot sig själva. ” Inga fler anfallskrig
todenhofer-161025En blick mellan kulisserna hos ISIS

Artikeln.
Kära vänner, jag skriver denna text full av ilska och skam.
Nästan varje dag regnar bomber över Mosul. Redan har 15 000 civila i regionen dödats genom USA-koalitionens flygräder. Men världen tiger. USA dödar i hemlighet. Och tyst. Var är de politiker som motsätter sig denna bombterror och ropar: ”Mosul får inte dö!”
Nu planerar USA den blodiga finalen. De vill angripa de 5 000 terrorister som ännu gömmer sig i Mosul med 90 000 shiitiska, kurdiska, turkiska och några tusen mutade arabisk-sunnitiska militanter. Understödda av 6 500 specialstyrkor. Samtidigt ska en av USA ledd 60-staterskoalition bomba staden Mosul minut för minut. 80 % av bombningarna genomför USA själva. Resten samordnar de. Maktbalansen till IS är 100:1, kanske 1000:1!
Tiotusentals oskyldiga människor i Mosul kommer att dö. Viktiga delar av Mosuls infrastruktur har redan förstörts av den USA-ledda koalitionens bomber. El-, gas- och vattenförsörjningen, skolor, universitetet, flera sjukhus. Även tyska sjukhuset. Ingen protesterar. Tvärtom: vi medverkar i bakgrunden.

Sedan USA:s invasion 2003 har de irakiska sunniternas tur växlat. Redan i Tikrit, Ramadi och Fallujah lämnade USA ett blodspår efter sig. Sedan augusti 2014 har den USA-ledda koalitionen med sina bomber över sunni-irakiska städer (inklusive Mosul) dödat 50 000 civila. Allierade marktrupper dödade ytterligare 15 000 civila. USA:s bombkrig mot irakiska städer är ett brott och en skam.
Men till skillnad från i Syrien, där det ryska flygvapnet dödat 5-10.000 civila, finns inga protester från våra politiker och media. Även det är en skam.
Irak-möte 141126
Den som, i likhet med nästan alla våra politiker, talar om Mosuls ”befrielse”, ljuger. De sunnitiska städerna i Irak befrias inte, utan förstörs. Läggs i ruiner och aska. De flyende invånarna förlorar allt. Sina ägodelar, ofta sina familjer, allt. Och ingen i väst protesterar. Är vi vasaller, USA:s knektar, eller en stolt, fritt land?
Jag har besökt Mosul två gånger. En gång 2003, några veckor före den amerikanska invasionen, en gång under IS’ diktatur. Det var chockerande dagar. I Mosul bor underbara människor. Människor som du och jag. Men i fruktansvärt lidande: de tvingades uthärda Clintons mordiska sanktioner, Bushs krig, IS’ terror och nu Obamas ”frihetsbomber”. Men vem gråter för Mosul, vem gråter för sunnitiska irakier? Varje dag tänker jag på människorna i Mosul.
”Herr Obama, skulle ni också lägga de amerikanska städerna Philadelphia eller Phoenix i aska och ruiner, om 5 000 terrorister dolde sig där? Eller München eller Hamburg?”
Ja, IS-mördarna dödar också i Irak. Fram tills idag 10 000 människor – krigare och civila. Vi måste verkligen bekämpa IS’ terror. Men med smartare strategier. Hittills har USA med sin bombstrategi inte kunnat omintetgöra 10 000 terrorister. Alla andra siffror är fantasiprodukter. Istället har den USA-ledda bombkoalitionen dödat 50 000 civila. Som med alla sina krig dödar USA:s bomber fel människor. Och föder därigenom ny terror.
mosul-bombning-i
De flesta IS-terrorister som ännu finns kvar i städerna under dess bombkrig lyckades komma undan. Tillsammans med flyktingar eller genom tunnlar eller genom mutor. Trots det talar de fortfarande om stora framgångar. Vilken cynism: de sunnitiska städerna ligger i ruiner, tiotusentals civila är döda, IS har till stor del kommit undan. Men de talar om seger och befrielse. Perverst tänkande!
De undkomna IS-terroristerna strider sedan länge på andra platser, i dag till exempel i Kirkuk. Eller de har gått under jorden. Vartefter som IS förlorar ”territorium”, återgår de till sin tidigare gerilla- och terrortaktik. Men deras mordiska kamp går vidare. Utan territorium och utan bördan att förvalta städer kan IS bli ännu mer oförutsägbara än tidigare.
Någon seger över IS kan det i alla fall inte vara tal om. Det sunnitiska Irak dör. Men skräcken lever. Att tro något annat är idioti. Antalet terrorister i Irak med har till och med ökat. Det är inte förvånande. I många av de helt förstörda sunni-städerna har unga människor, som har förlorat allt, svurit IS trohet. Eller andra terroristorganisationer. I desperation. I exempelvis Ramadi, som jag känner väl.
Inte så få IS-terrorister tar sig inom kort till Europa. Även till Tyskland. Och i andra delar av världen. För att hämnas. Vi får betala för den amerikanska bombstrategin med årtionden av terrorism. USA har inte lärt något.
Det fanns strategier, som kunnat besegra IS utan bombterror. Vita huset har fått ett officiellt erbjudande från de oppositionella irakiska sunnimuslimerna – inklusive före detta baathister – som var (och är) beredda att en gång för alla utplåna IS. Bakom dem står 10 miljoner sunniter. IS skulle inte ha ett spår av en chans mot dem.
Jag har själv förmedlat detta erbjudande till USA-ledarna.
mosul-iii
Den sunnitiska oppositionens enda villkor: De ville, efter mer än ett decennium av fullständig diskriminering, åter delta på lika villkor i Iraks politiska liv.
För Vita huset var det för komplicerat. Att bomba är lättare.
Om världen inte äntligen står upp emot denna bombterror, kommer den tusentals år gamla kulturstaden Mosul snart inte längre att finnas kvar. På grund av Clinton och Bush, på grund av IS. Och på grund av er, herr Obama. Om ni inte stoppar detta kriminella vansinne, kommer Mosul att dö. Omgivna av era stora ord. Och vår feghet.

In DEUTSCH


AUCH DIE BOMBARDIERUNG MOSULS IST TERROR.
Liebe Freunde, ich schreibe diesen Text voll Zorn und Scham. Fast täglich regnet es Bomben auf Mosul. 15.000 Zivilisten wurden in der Region bereits durch Luftangriffe der US-Koalition getötet. Die Welt aber schweigt. Die USA töten heimlich. Und leise. Wo sind die Politiker, die sich diesem Bomben-Terror entgegen stellen und schreien: ”Mosul darf nicht sterben!”

Jetzt planen die USA das blutige Finale. Sie wollen die 5.000 IS-Terroristen, die sich noch in Mosul verbergen, mit 90.000 schiitischen, kurdischen, türkischen und ein paar tausend bestochenen arabisch-sunnitischen Kämpfern angreifen. Unterstützt von 6.500 US-Spezialeinheiten. Parallel wird eine von den USA geführte 60-Staaten-Koalition die Millionenstadt Mosul im Minutentakt bombardieren. 80% der Bombardements führen die USA selbst durch. Den Rest koordinieren sie. Das Kräfteverhältnis zum IS beträgt 100:1, vielleicht 1000:1!
Zehntausende unschuldige Einwohner Mosuls werden sterben. Wichtige Infrastruktur-Einrichtungen Mosuls wurden bereits durch Bomben der US-geführten Koalition zerstört. Die Elektrizitäts- und Wasserversorgung, Schulen, die Universität, mehrere Krankenhäuser. Auch das deutsche Krankenhaus. Niemand protestiert. Im Gegenteil: Wir machen im Hintergrund mit.
Seit der US-Invasion 2003 macht das Glück um die irakischen Sunniten einen großen Bogen. Schon in Tikrit, Ramadi und Falludscha hinterließen die USA eine breite Blutspur. Seit August 2014 tötete die US-geführte Koalition mit ihren Bomben auf sunnitisch-irakische Städte (einschließlich Mosul) 50.000 Zivilisten. Verbündete Bodentruppen töteten weitere 15.000 Zivilpersonen. Der Bombenkrieg der USA gegen irakische Städte ist ein Verbrechen und eine Schande.
mosul-bombning-ii
Doch anders als in Syrien, wo die russische Luftwaffe den Tod von 5-10.000 Zivilisten zu verantworten hat, gibt es keinen Aufschrei unserer Politiker und Medien. Auch das ist eine Schande.
Wer, wie fast alle unsere Politiker, von der ’Befreiung’ Mosuls spricht, lügt. Die sunnitischen Städte im Irak werden nicht befreit, sondern zerstört. In Schutt und Asche gelegt. Die geflohenen Einwohner verlieren alles. Hab und Gut, oft ihre Familien, alles. Und niemand im Westen protestiert. Sind wir Vasallen, Knechte der USA oder ein stolzes, freies Land?
Ich habe Mosul zwei Mal besucht. Einmal 2003, wenige Wochen vor der amerikanischen Invasion, einmal unter der Diktatur des IS. Es waren erschütternde Tage. In Mosul leben wunderbare Menschen. Menschen wie Du und ich. Aber in furchtbarem Leid: Sie mussten die mörderischen Sanktionen Clintons erdulden, den Krieg Bushs, den Terror des IS und jetzt die ’Freiheitsbomben’ Obamas. Doch wer weint schon um Mosul, wer um sunnitische Iraker? Jeden Tag denke ich an die Menschen von Mosul.
”Herr Obama, würden Sie auch die amerikanischen Städte Philadelphia oder Phoenix in Schutt und Asche legen, wenn sich dort 5.000 Terroristen verstecken würden? Oder München oder Hamburg?
Ja, auch die Mörder des IS töten im Irak. Bis heute 10.000 Menschen – Kämpfer und Zivilisten. Wir müssen den Terror des IS in der Tat bekämpfen. Aber mit klügeren Strategien. Bisher haben die USA mit ihrer Bombardierungsstrategie keine 10.000 IS-Terroristen ausschalten können. Alle anderen Zahlen sind Fantasieprodukte. Stattdessen hat die US-geführte Bomber-Koalition 50.000 Zivilisten getötet. Wie bei all Ihren Kriegen töten die US-Bomben die Falschen. Und züchten dadurch neuen Terror.
Die meisten IS-Terroristen, die sich während Ihres Bombenkriegs noch in den Städten aufhielten, konnten entkommen. Zusammen mit Flüchtlingen oder durch Tunnel oder durch Bestechung. Trotzdem sprechen Sie von großen Erfolgen. Was für ein Zynismus: Die sunnitischen Städte liegen in Trümmern, zehntausende Zivilisten sind tot, der IS ist weitgehend entkommen. Doch Sie sprechen von Sieg und Befreiung. Perversion des Denkens!
Die geflohenen IS-Terroristen kämpfen längst an anderen Orten weiter. In diesen Tagen zum Beispiel in Kirkuk. Oder sie sind in den Untergrund abgetaucht. Nachdem der IS zunehmend sein ’Staatsgebiet’ verliert, ist er zu seiner früheren Guerilla-und Terrortaktik zurückgekehrt. Sein mörderischer Kampf aber geht weiter. Ohne Staatsgebiet und ohne die Last der Verwaltung der Städte könnte der IS noch unberechenbarer werden als bisher.
Von einem Sieg über den IS kann jedenfalls keine Rede sein. Der sunnitische Irak stirbt. Aber der Terror lebt. Es ist Volksverdummung, etwas Anderes zu behaupten.
Die Zahl der Terroristen im Irak hat sich sogar erhöht. Das ist nicht überraschend. In manchen der total zerstörten sunnitischen Städte haben junge Leute, die alles verloren haben, dem IS Treue geschworen. Oder anderen Terrororganisationen. Aus Verzweiflung. Zum Beispiel In Ramadi, das ich gut kenne.
Nicht wenige IS-Terroristen werden sich demnächst nach Europa aufmachen. Auch nach Deutschland. Und in andere Regionen der Welt. Um Rache zu nehmen. Wir werden die amerikanische Bombenstrategie mit Jahrzehnten des Terrorismus bezahlen. Die USA haben nichts dazu gelernt.
Es hätte Strategien gegeben, den IS ohne Bombenterror zu besiegen. Dem Weißen Haus liegt ein offizielles Angebot der oppositionellen irakischen Sunniten – einschließlich der früheren Baathisten – vor, die bereit waren (und sind), den IS ein für allemal auszuschalten. Hinter ihnen stehen 10 Millionen Sunniten. Der IS hätte gegen sie nicht die Spur einer Chance. Ich selbst habe dieses Angebot der US-Führung übermittelt.
Einzige Bedingung der sunnitischen Opposition: Sie wollten nach mehr als einem Jahrzehnt totaler politischer Diskriminierung wieder gleichberechtigt am politischen Leben des Irak teilhaben. Dem Weißen Haus war das zu kompliziert. Bombardieren ist einfacher.
Wenn sich die Welt nicht endlich gegen diesen Bombenterror erhebt, wird die Jahrtausende alte Kulturstadt Mosul bald nicht mehr existieren. Dank Clinton und Bush, dank dem IS. Und dank Ihnen, Herr Obama. Wenn Sie diesen kriminellen Wahnsinn nicht stoppen, wird Mosul sterben. In den Trümmern Ihrer großen Worte. Und unserer Feigheit.”

i Andra om: , , ,, Syrien, , , , , , , , ,


3 svar till “Även bombningen av Mosul är terror”

 1. Jag läste följande passage i bombvänsterns husorgan ETC:

  ”Plötsligt får de syn på rörelser på en bondgård som ligger rakt nedanför oss. Majoren framför mig skjuter sex skott med sin M4.

  – Vänta, det är en kvinna!

  En person går sakta fram över sin gård där nere, bland en skock gäss. Hon bär en lila långklänning och inte alls de svarta heltäckande kläder, som IS lagstadgat om. Hon verkar även helt oberörd över de amerikanska flyganfallen som sliter upp jord i stora svampmoln, över artilleriexplosionerna, kulorna som nyss slagit ner vid hennes hus, eller annat som sker på slätten runt omkring henne. Kanske har hon helt enkelt slutat att bry sig om allting. ”

  Sex skott emot en kvinna som matar gäss, det var det enda som den inbakade journalisten sett av USA-ledda koalitionens strider, i Mosul skjuter USA-ledda koalitionen vilt omkring sig.

  Det finns inga precisionsbombningar, precision är bara värt något om den som skjuter siktar rätt, men vi ser hur de vid fronten skjuter vilt omkring sig.

  I artikeln framgår också att ”militära rådgivare” bara är en förskönande omskrivning, de är soldater med privilegier som deltar i striderna. Sverige skall nu delta med 70 man i kriget i Irak.

  Tänk så långt vi kommit sedan vi stod 50 000 man starka på Stockholms gator i protest emot ett imperialistiskt krig som rasar än idag. Den som tror det slutar med bombandet av Mosul är mer än lovligt naiv, imperiet har firat seger i Irak mer än en gång.

 2. I pressmeddelande idag aviserar regeringen ökat stöd till Irak.

  Jag sände följande e-mail till pressekreteraren pezhman.fivrin@gov.se
  ”Hej!

  Läste pressmeddelandet om stödet till Irak. Undrar hur stort motsvarande stöd är till Syrien, och vilka som är mottagare.

  Vänliga hälsningar

  Anders Romelsjö”

  Pressmeddelandet
  Ökad svensk militär närvaro i Irak

  Regeringen lägger idag fram en proposition till riksdagen om fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak.

  I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka om högst 70 personer till förfogande till och med den 31 december 2017 för att på irakisk inbjudan delta i den militära utbildningsinsats som genomförs av den globala koalitionen mot ISIL/Daesh i Irak.

  I propositionen föreslås att riksdagen medger att Sverige dubblar sitt bidrag från högst 35 personer till högst 70 personer samt att den ges möjlighet att utbilda inom hela Iraks territorium.

  – Genom att dubblera den svenska styrkan och ge den möjlighet att utbilda irakiska försvarsstyrkor där behov finns inom hela Iraks territorium ökar effekten av det svenska bidraget, säger utrikesminister Margot Wallström

  Den svenska styrkan ska fortsatt ha som uppdrag att utbilda de irakiska försvarsstyrkorna med målet att stärka deras förmåga att stå emot Daesh.

  I beslutet ingår även att den svenska styrkan, vid behov, ska kunna förstärkas upp till 220 personer för det fall bidraget behöver evakueras.

  Det svenska bidraget är en del av vårt omfattande stöd till landet som innefattar flera områden inklusive ett humanitärt stöd som under 2016 så långt uppgår till 204,3 miljoner kronor. Regeringen har däröver nyligen tillkännagivit ett förlängt stöd till UNDP:s stabiliseringsfond om 10 miljoner USD till de områden som befriats från Daesh. Sverige har även inlett arbetet med att ta fram en ny flerårig biståndsstrategi från 2017.

  Kontakt

 3. Hela den svenska statsförvaltningen utsätts för brutal osthyvel, allt skärs ner, men regeringen strör pengar i USA-imperialismens krig. Denna värdelösa regering, med sin feministiska utrikespolitik.