ASEAN går in för omfattande samarbete med Kina medan USA:s ställning försvagas.

Denna artikel har publicerats av Pål Steigan och ger ytterligare information om att en fundamental ändring av förhållandena i världen är på gång. Pål Steigan

Det har förekommit många konflikter mellan ASEAN-länderna, det vill säga olika länder i Sydostasien och Kina. Den viktigaste av dessa motsättningar har varit kontrollen över öar och havsområden i Sydkinesiska havet. Förenta staterna har gjort mycket för att skärpa dessa motsatser och försöka sätta ASEAN upp mot Kina. Nu verkar det som om Asean och Kina kommer att hitta en väg ut ur dessa motsättningar och upprätta ett omfattande regionalt samarbete.
De tio medlemsländerna i ASEAN antog vid ett möte i Singapore 2 augusti 2018 en gemensam kommuniké om att de avser att skapa regional ekonomisk integration genom ett frihandelsavtal, som även omfattar Australien, Kina, Indien, Japan, Sydkorea och Nya Zeeland. detaljer

Ledare vid ASEAN-mötet 2018

Ledare vid ASEAN-mötet 2018

Frihandelsavtalet går under beteckningen RCEP (regionalt komplett ekonomiskt partnerskap) och fäster stor vikt vid utvecklingen av ny teknik och innovation. ASEAN uttrycker att länderna i regionen vill utforska möjligheterna att blev en del av den så kallade Belt och Road Initiative (Nya sidenvägen), som är Kinas mycket ambitiösa program för Eurasiens och Afrikas utveckling. Och överraskande nog har Kina och Asean haft en gemensam militär övning för att öka samarbetet och ”avvärja konflikter” i området.
Gemensam militärövning

Kina och ASEAN har enats om en så kallad ”uppförandekod” som ska avvärja konflikter i de marina områdena i regionen. Kina och ASEAN är också överens om att samarbeta om olje- och gasutvinning inom detta område.

Det har varit skarpa diplomatiska konflikter mellan särskilt Filippinerna och Vietnam på den ena sidan och Kina, Laos och Kambodja å den andra. Dessa konflikter handlar om mycket verkliga motsättningar mellan dem, inte minst när det gäller tillgång till naturrresurser men också strategiska havsområden. Kinas arbete med att bygga konstgjorda öar i området har fått stark kritik.

Förenta staterna har försökt att fiska i grumligt vatten för att sätta ASEAN-länderna upp mot Kina. Men det verkar inte lyckas. Den kinesiska marinen och marinen i ASEAN höll en militär övning 2 och 3 augusti 2018. Övningen var centrerad på att förhindra fartygskollisioner och skedde i form av data-simulering på stora skärmar. Övningen syftade också till att skapa ömsesidigt förtroende bland parterna.
Kinas utrikesminister Wang Yi sade att länder i regionen kan lösa problem om inte främmande makter (läs: USA) ingriper. USA har stärkt sig militärt i området, och det är ingen tvekan om att målet är att neutralisera Kina.
Kommuniké från ledarna för Asean betonade vikten av vad som kallas ASEAN-China Strategic Partnership Vision 2030, där det kommer att hållas ett toppmöte i november 2018. Mötet uttryckte också tillfredsställelse över ett allt bättre samarbete med Kina när det gäller Sydkinesiska havet. Det finns också en grund för frihandelsavtal mellan Turkiet och Pakistan.

Kina är ASEANs viktigaste handelspartner och tillsammans ser de stora möjligheter att utveckla både handel och innovation. De har ett gemensamt mål om en handelsvolym på över 1000 miljarder dollar och investeringar på 150 miljarder.
Allt detta visar hur USA:s hegemoni minskar och hur det växer fram det som kan kallas en multipolär värld som USA inte kommer att ha någon avgörande kontroll över. ASEAN är en av de viktigaste ekonomiska regioner i världen, och om nu dessa länder ansluter sig till den Nya Sidenvägen ”och utvecklar förbindelser med den eurasiska unionen kommer det ytterligare understryka hur tyngdpunkten i världen är på väg att flyttas till Asien. (Slut på artikeln).

Läs gärna också BRICS växer om G7 och lägger grund till ny världsordning

intressant.se, , , , , , , , , , , , , imperialism,

  6 comments for “ASEAN går in för omfattande samarbete med Kina medan USA:s ställning försvagas.

 1. Knut Gustafson
  13 augusti, 2018 at 15:48

  En tillväxt i ASEAN, Kina och Afrika gynnar givetvis USA också.

  • Knut Gustafson
   14 augusti, 2018 at 08:10

   Steigan förstår inte det utan tror att handel är ett nollsummespel.

   • 14 augusti, 2018 at 15:29

    Steigan förstår att handel inte är ett nollsummespel.

 2. Bankrutt USA nästa?
  13 augusti, 2018 at 18:35

  Enligt Kim Dotcom ligger USA väldig illa till. Den genomsnittliga skulden per hushåll är ca 850,000 dollar. Alltså ca drygt 7 miljoner SEK per hushåll. Den genomsnittliga skulden för varje skattebetalare är på 938000 USD. USA kan inte fortsätta trycka på papper hur länge som helst. USA kommer att gå bankruttNågon kommer detta att krascha och enligt Kim är det snart.

  Hans slutsats är att

  Anyone who thinks US debt can be solved with economic growth, new debt or printing more dollars is an idiot. US Empire will default.

 3. Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
  15 augusti, 2018 at 17:58

  ”China´s working closely with the US played a big role in the fall of the Soviet Union”, said Victor Gou, charman of the China Energy Security Institute, who once worked as an Interpreter for former Chinese President Deng Xiaoping.”
  https://edition.cnn.com/2016/11/26/asia/castro-mao-cuba-china/index.html

  Jag har även råkat på artiklar på nätet att ’kommunistiska’ kina samarbetade med den vita sydafrikanska apartheidregeringen.

  Det finns även bevis (trots Kremls förnekande) att Putin gjorde samma sak som du, Anders, anklagar den venezuelanska högern för att göra – förstörande och/exporterade av livsmedel runt 1990-talet då han var ansvarig för livsmedeldistributionen i Leningrad. Rätt märkligt att du har en annan uppfattning om Venezuelas höger än du har om den ryska högern. I Venezuela utsätts de för sabotage av högern medan i Sovjetunionen var det den sovjetiska socialismens fel att Sovjetunionen ’föll’.

  • 15 augusti, 2018 at 18:50

   Diverse hörsägen. Varför föll då Sovjetunionen så lätt? Är CIA extremt skickliga just i detta avseende.
   Kort svar bra. Inte aktuellt med att låta sidospår växa fram.

Comments are closed.