USA varnar internationell domstol om Israel. Sverige måste agera mot USA:s hot!


Denna artikel har skrivits av Gunnar Olofsson, en av landets främste experter på Israel-Palestina-konflikten.

Han skriver ”Trump-administrationen i USA har varnat den Internationella Brottmålsdomstolen i Haag (ICC) för att försöka gå vidare med någon undersökning av Israels ockupation, bosättningspolitik och våld mot palestinierna. ”Vi kommer att förbjuda deras domare och åklagare att komma in i USA” förklarar Trumps säkerhetsrådgivare John Bolton. ”Vi kommer att straffa deras fonder i USA:s finansiella system och åtala dem inför USA:s rättssystem”.

ICC, etablerad 2002, har i nuläget 123 medlemsstater, och har dömt krigsförbrytare huvudsakligen i Afrika. Både USA och Israel har undertecknat domstolens stadgar men inte formellt godkänt dess auktoritet – och har försökt återkalla sina signaturer. Enligt stadgarna kan dock vem som helst, oavsett inställning till domstolen, åtalas för krigsbrott och brott mot mänskligheten.

Det var i maj som den Palestinska myndigheten vände sig till ICC med en begäran om att undersöka Israels oproportionerliga våld mot fredliga demonstranter i Gaza – där hittills närmare 200 palestinier dödats och över 15.000 skadats av arméns kulor. Man har också begärt en granskning av Israels ockupation och bosättningspolitik som helhet.

John Bolton. Bild från https://sv.wikipedia.org/wiki/Internationella_brottmålsdomstolen

”Om domstolen kommer efter oss, Israel eller någon annan allierad kommer vi inte att sitta tysta” betonar John Bolton. ”USA kommer att använda alla nödvändiga medel för att skydda våra medborgare, och allierades, från orättfärdiga åtal av denna olagliga domstol”.

Sedan Donald Trump i december 2017 – i strid med FN:s resolutioner i frågan – förklarat Jerusalem som Israels, men inte Palestinas, huvudstad, har förhållandet mellan USA-ledningen och palestinierna stadigt försämrats. Enligt USA-administrationen har palestinierna misslyckats med ”framsteg i att starta direkta och meningsfulla förhandlingar med Israel”, vilket gör att de, som den israeliske ministern Michael Oren sammanfattar saken, behöver ”betala ett pris”.

USA har under året dragit tillbaka 200 miljoner dollar (1,8 miljarder kronor) från bilaterala projekt inom ekonomi, hälsovård, utbildning, säkerhet och humanitära ändamål inom det palestinska civilsamhället. Man har också stoppat 300 miljoner dollar (2,7 miljarder kronor) i bidrag till FN:s organ UNRWA, som ger stöd till 5,4 miljoner palestinska flyktingar runt om i Mellanöstern. Slutligen har man nu också beslutat stänga den palestinska representationen i Washington, och givit diplomaterna en månad på sig att lämna landet.

”Vi backar inte från våra ansträngningar att uppnå en varaktig och övergripande fred” meddelar USA:s utrikesdepartement genom sin talesperson Heather Nauert. Enligt Husam Zomlot, hittillsvarande palestinsk representant i Washington, är dock de vidtagna åtgärderna ”en dödlig kula i hjärtat” på fredsprocessen. Hanan Ashrawi i den palestinska ledningen betecknar USA:s politik som ”extremt grym” och ”illvillig”, och Palestinas president Mahmoud Abbas, låter för sin del meddela att man i den här frågan står fast. ”Vi har begärt av ICC, som det är vår rätt att göra, att öppna en utredning och åtala israeliska ledare”. De här frågorna är ”mer viktiga än relationen till USA”.

Enligt Daniel Kurtzer, tidigare USA-ambassadör i Israel, har ”de så-kallade fredsmäklarna i den här administrationen blivit elaka och straffande – genom att stoppa bidrag till palestinska sjukhus och utbildning och sociala ändamål, och nu stänga kommunikationen mellan de palestinska och amerikanska folken. Skam över dem!”

ICC:s högkvarter. Bild från

ICC låter meddela att man ”inte är avskräckta” av USA:s hot. Det är en viktig markering. Om den internationella rättsordningen skall fungera är det nödvändigt att organ som ICC inte faller undan för påtryckningar och utpressning av stormakter.
Den svenska regeringen, med sitt säte i FN:s säkerhetsråd, måste nu ge ICC sitt fulla stöd, ta initiativ till en resolution som födömer de amerikanska hoten mot ICC, och ta upp frågan om den israeliska ockupationen av Palestina och respekt för av FN fattade beslut i frågan. Man måste kräva att staten Palestina tas upp som fullvärdig medlem i FN – och inte som nu med bara observatörsstatus – och att verkningsfulla sanktioner och andra åtgärder vidtas för att få ockupationen upphävd och Palestina befriat. Det duger inte längre att bara sitta tyst och hoppas på att saker skall rätta till sig själva.

, , , , ,

5 svar till “USA varnar internationell domstol om Israel. Sverige måste agera mot USA:s hot!”

 1. Det kan verka som att Israel som styr supermakten USA. Självaste Benjamin Netanyahu har sagd det: “I don’t care if Americans think we’re running the news media, Hollywood, Wall Street or the government”.
  För mer kolla nedan

  hhttps://www.youtube.com/watch?v=SDx2gOzcclY

 2. Vad erfarna jurister säger om Boltons hot

  The Bolton Speech: The Legality of US Retaliatory Action Against Judges and Officials of the International Criminal Court?
  ”The United Nations legal position regarding the obligation of the host country to grant, visas has at all times been perfectly clear to the host country, as was the United Nations position with respect to the so-called security reservation.” (para. 10, A/C.6/43/7, 29 Nov. 1988)
  https://www.ejiltalk.org/the-bolton-speech-the-legality-of-us-retaliatory-action-against-judges-and-officials-of-the-international-criminal-court/

  Why John Bolton Really Hates the International Criminal Court
  https://www.blacklistednews.com/article/68334/why-john-bolton-really-hates-the-international-criminal.html

 3. De nya och successiva beslut från Donald Trumps administrationen mot palestinierna och för Israel intresse har visat att USAs medlings roll är inte trovärdig .
  USA har aldrig varit ärlig fredsmäklare men hanterar konflikten på ett sätt som gagnar Israeliska intresse och det är inte en fredsprocess USA bedriver snarast en israelisk inställning att driva Trump för att lösa de enastående frågorna om slutlig status för Israel .
  Israel vill lösa konflikten för sin fördel och vill att USA ska stoppa de utestående problem som Jerusalem , flyktingarna , bosättnings expansion och statens Israel identitet .
  USA är full fördjupat mot Israel och försöker använda sin vikt för att hantera konflikten på ett sätt som uppnår israeliska intresse , Masken har fallit och palestinier kommer att överleva .