Tag Archive for yttranderfrihet

Vad säger Assange-fallet om svensk utrikespolitik?

Dagens gästbloggare är Gábor Tiroler, folkhälsovetare (MPH) och lärare i rehabilitering i Uppsala. Han är verksam inom utvecklingsbistånd sedan 1977 i Afrika, Asien och Latinamerika via Världshälsoorganisationen, UNHCR, Röda Korset, Sida och andra organisationer. Gabor är samordnare för nätverket Medicinare för Kuba och en av grundarna av Aktionsgruppen mot radioaktiv krigföring, ARK. Följande inlägg (som…