Etikett: Vänstervåg

  • FRA-lagens framtid

    Som bekant så dras det en massa växlar till både höger och vänster efter regeringspartiernas debacle när de försökte avdramatisera FRA-lagen med ljugerier. DN: ”FRA-lagen kan bli en vattendelare och alliansregeringen fjärma en hel generation från politiken. Tre fjärdedelar sympatiserar nu med vänstern. Står vi inför ett nytt -68? Efter en vår av åkallan av […]