Tag Archive for Underrättelseagent

Hjälp Uppdrag Granskning!

Idag skriver tidningarna en del om hur regeringen försöker kringgå de nya reglerna för datalagring och tvinga fram en skärpning jämfört med det beslut som EU har fattat. Man ska bland annat utgå från en mindre straffsats för att tvinga internetleverantörerna att lämna ut uppgifter, enligt förslaget är det risk för att bötesstraff ska räcka.…