Etikett: Tommy Douglas

  • Telekompaketet och Muslandet

    [column width=”49%” padding=”2%”]Idag berättar Aftonbladet på sin ledarsida om Telekom- paketet och de försök som myndigheterna gör för att begränsa friheten på Internet, den plattform som alla i fria och utvecklade länder har tillgång till, men som nu alltfler intressen försöker strypa på det ena eller andra sättet. Det finns anledning att fråga sig vad […]

  • Detta är historien om en plats kallad Muslandet

    Muslandet var en plats där alla små möss hade bott och lekt, fötts och dött. Och de levde på ungefär samma sätt som du och jag. De hade också ett parlament. Och vart fjärde år hade de ett val. De brukade gå till valurnorna för att avge sina röster. Några av dem fick skjuts till […]