Etikett: Stålbad

  • EU-krisen ett självspelande Piano

    Nu har EU:s ledare träffats i Bryssel och bestämt sig för att skjuta den ekonomiska krisen framför sig, möjligen är de införstådda med hur respektive länders befolkningar kommer att reagera när de inser att unionens ekonomi behöver stödjas med tusen miljarder Euro, en utgift som EU knappast kommer undan. I nuläget hoppas de att 100 […]