Tag Archive for Sprit

Amatörer super på midsommarafton

Det svenska midsommarfirandet har långa traditioner. Vi kan utgå ifrån att alla medborgare i världen har firat sommar- och vintersolstånd. Ju längre tillbaks i tiden, desto underligare gudar har folk tillbett. Sedan många decennier, kanske århundraden, så är det främst Bacchus som dominerar. I vart fall är det den bilden man får om man läser…

Svininfluensan och Spriten

Nu hävdar tidningarna att svininfluensapandemin rycker allt närmare för var dag som går. Man har, antagligen på goda grunder, konstaterat att det riktiga schvunget i smittspridningen kommer att sätta igång i slutet av månaden när samtliga landets juniorer ska återuppta sina förberedelser för vuxenlivet, när skolan startar. Det finns många åsikter om denna vår tids…