Tag Archive for principlöshet

Sweden and Saudi Arabia — a Treacherous Romance

Idag besöker statsminister Löfven Saudiarabien, en omdiskuterad resa även i etablerade media. Jag har förmånen att få presentera en färsk analys av detta av Roland Hedayat som skrivit flera mycket insiktsfulla artiklar om Saudiarabien och kriget mot Jemen. Artikeln. Today, on October 23, a Swedish delegation consisting of key government officials, led by PM Stefan…

”Wallenberg säljer stridsledningssystem till diktaturen Saudis krig mot Yemens folk

Här har upprepade gånger publicerats artiklar om Saudiarabiens USA-stödda brutala krig mot Jemen, samt den svenska exporten dit av vapen som kanske används i kriget, samtidigt som Sverige principlöst avstår från att kritisera Saudiarabien. Det känns därför naturligt och angeläget att ta tillvara tillfället att här publicera en del av en artikel i mycket närliggande…