Tag Archive for Påstryckningar

Palestiniernas motgångar ökar och ökar

Det var väntat att USA skulle straffa palestinierna på något sätt för att de kämpar för sin frihet och för sin egen stat, möjligen hade man inte väntat sig att USA skulle dra in sitt bistånd till palestinierna, men så är det nu en gång för alla med den sortens allmosor, de kan användas som…