Tag Archive for nöd

Stöd överlevnaden för FNs hjälporganisation för palestinska flyktingar! (UNRWA) Appell The Lancet

Den internationellt ledande medicinska tidskriften ”The Lancet” har 12 september publicerat Uppropet/artikeln ”Support for UNRWA’s survival.” The Lancet Jag återger uppropet, som undertecknats av 163 forskare och akademiker. FNs hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA) ger livräddande humanitärt bistånd till 5,4 miljoner palestinska flyktingar som nu inleder sitt åttonde decennium av statslöshet och konflikter. Omkring en…

Det pågår ett angreppskrig mot Syrien, samt ett inbördeskrig mellan extrema, al-Qaidalika, rebellgrupper

Dagens Nyheter har idag ett längre reportage om kriget i Syrien av det återkomna journalisterna Magnus Falkehed och Niclas Hammarström. Deras beskrivning av lokala förhållanden, den förfärliga förstörelsen och olika bilder formar ett starkt reportage. Men de missar några centrala frågor. Ingenstans framgår att detta fundamentalt är ett angreppskrig, initierat av USA & allierade, vilket…