Tag Archive for Nazistbal

En obehaglig utveckling

Själv har jag länge reagerat på den uppenbara rasism som finns i det svenska samhället, och det finns dessvärre absolut ingenting som talar för att den minskar, tvärtom. Inte heller finns tecken som tyder på att regeringspartierna försöker göra någonting åt situationen. Istället går det nazianstuckna sverigedemokratiska partiets representanter på en bal med klara nazistiska…