Etikett: MSC Opera

  • Sjösäkerhet eller osäkerhet?

    Folk som jag talat med inom Kustbevakningen har berättat att de inte tror att de skulle klara om en rysk tanker förliste i hårt väder i Östersjön. KBV:s chefer tror att de skulle klara det, men inte alla anställda. Man skulle samverka med övriga Östersjöstater, främst Finland, men man skulle säkert gå bet på uppgiften. […]