Tag Archive for Konkurrensutsättning

Marknadskrafternas verkliga kraft

Man har länge försökt göra gällande att konkurrens innebär lägre priser, man gör det speciellt ofta när det gäller att sälja ut statliga bolag av ideologiska skäl, men i själva verket blir skattebetalarna oftast lurade. DN: ”Busslink kan ha lurat SL på ett par miljoner kronor. 733 extrabussar som företaget har tagit betalt för kanske…

Attendo Care – När vård överlåts till ”Marknaden”

Det ska fan bli gammal, ett uttryck som allt oftare hörs i dessa dagar. En av orsakerna till det är förstås att den traditionella åldrings- vården numera i allt högre utsträckning läggs ut på entreprenad och – konkurrens- utsätts. Det är möjligen något som är vettigt inom vissa branscher, i andra leder det till fler…

Ghettofiering precis som i USA:s slumområden

Under en tid så har rapporterna om att stenkastande ungdomar stört brandkår och räddningstjänst i deras arbete kommit allt tätare. Idag tar SvD upp saken igen och det rör sig i första hand om Rosengård i Malmö, men även andra områden som t.ex. i Landskrona. SvD: ”På 90 sekunder ska de sju männen vara insatsberedda…