Etikett: Klass tre

  • SMHI varnar för mycket stor fara

    Nu varnar SMHI för översvämning, en översvämning som kan innebära en stor fara för allmänheten och mycket stora störningar för viktiga samhällsfunktioner. SMHI Klass 3: ”Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.” […]