Tag Archive for Kanada

Har Boork fått en puck i huvudet?

Först ska jag säga att jag inte har sett någon hockey från VM, främst beroende på att jag inte har någon TV, annars skulle jag nog ha tittat. Jag är med andra ord hänvisad till tidningarnas beskrivning av det som just hänt i Kanada, en man med det svenskklingande namnet Douglas Murray har uppenbarligen i…