Tag Archive for Journalist

Hur fungerar egentligen dagens dominerande nyliberalism?

Denna artikel som först publicerades här för ett år sedan är väl värd att läsa även idag! Kajsa Ekis Ekman är en framträdande debattör på vänsterkanten. Hon var huvudfigur i programmet om ”kapitalism” i Public Service TV i söndags kl 20-21. Hon har tidigare fått Robespierrepriset och Sara Lidmans-priset 2016. I samband med detta publicerade…

Guillou lätt onyanserad

Idag intervjuas Jan Guillou i Aftonbladet. Det är en artikel som är tillgänglig enbart för tidningens plusmedlemmar, dvs. de som betalar för tillgång till tidningens hela innehåll på nätet. Fredrik Virtanen frågar JG om varför han ibland ser sorgsen ut, han tänker efter och ger två exempel, nummer två handlar om hans gamla käpphäst, en…

Godhetens och den politiska korrekthetens företrädare

Nu har journalisten Gunnar Sandelin lämnat debatterandet mot feminismen och i stället skjutit in sig på invandringen i Sverige, frågan är om det är mer lyckat? I dagens DN debatt så ser ingressen ut som följer: – – ”Den politiska korrektheten ligger som giftgas över debattklimatet i asyl- och flyktingfrågor. Drygt en miljon utländska medborgare…