Tag Archive for Joint Expeditionary Force

Hultqvist hoppas på britterna

Denna artikel av redaktörerna har tidigare publicerats på Alliansfrihet: Hultqvist hoppas på britterna. Jag har tidigare haft förmånen att publicera flera artiklar från den viktiga site. Här har tidigare publicerats om artikelns ämne Joint Expeditionary Force (Jef) har inget med nationellt försvar att göra Aktuellt. Regeringen beslöt den 5 oktober att ge Försvarsmakten i uppdrag…