Tag Archive for invasion

Solidaritet från landsmän med Iraks kämpande folk

Detta uttalande kommer från Iraqi International Collective som har följande mission ”We are a transnational movement of Iraqis connecting Iraqi communities working towards an equal and just Iraq free of oppression” (Vi är en nationsöverskridande rörelse av irakier som består irakiska grupper och sammanslutningar som arbetar mot ett jämlikt och rättvis Irak fri från förtryck.…

Palestinier hoppas på Obama

Några av de palestinier jag haft kontakt med de senaste dagarna hoppas på USA:s nyvalde president Barack Obama. Själv tror jag inte för ett ögonblick att den amerikanska politiken kommer att ändras. Möjligen marginellt, men inte mer. AB: ”– Hans första och kanske svåraste uppdrag är att återupprätta förtroende bland amerikanerna och – inte minst…