Etikett: Homeopati

  • Vårdval Stockholm, en katastrof?

    Jag har tidigare varit inne på Landstingets ständigt pågående privatisering av sjukvården, för det som kallas Vårdval Stockholm är precis just det, ett sätt att sakta avrusta den offentliga vården till förmån för en helt och totalt privatiserad vård. Mats Reimer/DN: ”Vidarkliniken är en del av landstingets primärvård och invånare i Stockholms län kan välja […]