Tag Archive for Högskolan

Fyra ord i högskoleprovet?

Nu berättar media att delar av högskoleprovet låg på nätet i tjugo minuter innan provet startade, fyra ordförståelsefrågor avslöjades, antagligen skulle detta kunna utnyttjas av någon tror man. SvD/TT: ”De fyra ord från högskoleprovets ordförståelseavsnitt som läckte ut i förväg på internet i lördags kan komma att strykas, säger Lennart Ståhle, stabschef på Högskoleverket. Provkon-…