Etikett: Hjälporganisationer

  • En olycka kommer sällan ensam

    En gammal sliten klyscha visserligen men en klyscha med skrämmande aktualitet dessa dagar då både Burma och Kina är drabbade av egna gigantiska katastrofer. Bägge länderna har sedan lång tid tillbaka tillhört de diktaturstater där de ledande skikten bestämt vad som får berättas i Radio/TV och i tidningar. Den enda för- ändringen när det gäller […]