Tag Archive for Haaretz

Per Gudmundson en nyttig…?

Per Gudmundson på Svenska Dagbladets ledarredaktion har snart nått en nivå som inte ens är värd att kommentera, idag berättar han att tidningen Haaretz konstaterat att Mahmoud Abbas, en man som inte är den palestinska myndighetens demokratiskt valde president, är för en fortsatt blockad mot Gaza. Haaretz: ”Palestinian Authority President Mahmoud Abbas is opposed to…