Tag Archive for Freedom Tower

USA bygger en ny måltavla

USA ska givetvis bygga de hus de vill, och med det utseende de önskar. Nu håller man på att färdigställa ”Freedom Tower” på platsen där tvillingtornen en gång stod, en byggnad som när den blir färdig når 541 meter upp i luften. AB: ”Här reser sig nya World Trade Center åter mot toppen i New…