Tag Archive for Förmyndarunionen

Då spränger vi bron till Danmark, eller?

Idag berättar Aftonbladet att EU, istället för att förbjuda snuset, planerar att förbjuda de smakämnen som finns i snuset. Gör man det så betyder det med största sannolikhet att snustillverkning i industriell skala upphör. AB: ”Sverige lovades ett undantag från snusförbudet i EU. Men nu kan ett förbud vara på väg att smygas in bakvägen…