Tag Archive for Flyktingpolitik

Flyktingbarnen i Fängelse?

Till min förfäran läser jag i tidningen Runt i Krim att den gamla fångvårdsanstalten Viskan strax nordväst om Sundsvall even- tuellt ska bli en förläggning för ensamkom- mande flyktingbarn. Dagbladet: ”Den nedlagda anstalten i Viskan skulle kunna bli en av Migrationsverkets nya slussar för ensamkommande barn och ungdomar från utlandet. Förslaget har förankrats på länsnivå,…