Tag Archive for Elcertifikatsavgift

Efterlys Maud Olofsson!

Idag skriver Maud Olofsson en debattartikel i Dagens Nyheter där hon föreslår att staten ska sälja ut en del av det gemensamma, och likaledes folkägda Vattenfall AB. Det går tyvärr helt i linje med allt annat som högerregeringen ägnat sig åt sedan de kom till makten, kan man sälja ut åldringsvård, sjukvård och skola så…

Återreglera elmarknaden!

När Sverige avreglerade elmarknaden så blev det möjligt för Vattenfall att tjäna åtskilliga miljarder på vår elkonsumtion. Det ledde till en massa nya påhitt som elcertifikatsavgift, nätavgift, utsläppsrätter och liknande. Det medförde kostnader som elbolagen skulle redovisa in till staten, men som de fick behålla själva. Vattenfalls förmögenhet växte till den grad att det blev…