Tag Archive for Ecudador

Bra tal av Assange – USA & Sverige avslöjas

På hemsidan för Sveriges Radio fanns direkt efter Assanges tal flera kommentarer, de flesta kritiska mot USA:s politik. Utdrag ur talet som återges nedan förefaller klokt formulerat återges längre ned. Jag bidrog med följande lilla inlägg: ”Det finns ingen annan stat som varit inblandad i så många aggressionshandlingar efter andra världskriget. Man har stött och…