Tag Archive for Dansk Folkeparti

Morten Messerschmidt och Sverigedemokraterna

Peter Wolodarski skriver idag en ledare som handlar om något som han kallar svensk kultur- imperialism. Den går i princip ut på att vi svenskar är självgoda och att vi bryr oss alldeles för lite om våra nordiska grannländer, och därmed också kan alldeles för lite om dessa. Om han har täckning för begreppet kulturimperia-…

Björklund, Sabuni och beställd forskning?

Idag skriver Jan Björklund och Nyamko Sabuni om en kommande lagändring för att tvinga, främst invandrarflickor, att delta i gymnastikunder- visningen. De ska dessutom tvingas att delta i, och tillgodogöra sig sex och samlevnadsundervis- ningen. Hade motivet för en sådan lagändring enbart varit att stödja dessa flickor i en situation där deras föräldrars traditioner kolliderar…

Den Danska Rasismen

Olle Svennings favoritland är Danmark, skriver han i dagens ledare i Aftonbladet. Det kanske skulle vara mitt med om jag slapp prata engelska för att göra mig förstådd där. Det Danska Gemytet har jag trots allt upplevt, men idag förknippar jag inte alls landet med något slags gemyt utan enbart med – Rasism. Givetvis är…