Tag Archive for Brita Olofsdotter Tott

Och döden är min winning

”Ödsmo kyrcka ligger på en hög backe belägen 5 mihl ifrån Stockhholm uti Södertörn; är en ibland de wackreste kyrckor uti Södermanland. Tilförne har här allenast warit en liten Trä-kyrckia. Af några finnar uppbyggd, som här vid siökanten satt sig neder och rögd af skogen, hwaraf denna kyrcka sedan med hela socknen haft sin namn.”…

Hammersta Borgruin, Huvudskär och Carl Bildt

Eftersom jag bott i Haninge sedan början av sextiotalet så har jag numera hunnit med att se det mesta av kommunen, men också mycket av det som finns söderöver, mot Nynäshamn. Ett av de många fornminnen som finns är Hammersta klosterruin.1 Något kloster har det nog aldrig varit, troligen har ryktet uppkommit av att den…