Tag Archive for Borgfred

Morten Messerschmidt och Sverigedemokraterna

Peter Wolodarski skriver idag en ledare som handlar om något som han kallar svensk kultur- imperialism. Den går i princip ut på att vi svenskar är självgoda och att vi bryr oss alldeles för lite om våra nordiska grannländer, och därmed också kan alldeles för lite om dessa. Om han har täckning för begreppet kulturimperia-…

Vänstern på väg mot undergång?

Arenagruppens VD Håkan A Bengtsson intervjuas på ledarsidan i Aftonbladet idag och funderar högt om den socialdemokratiska kursen. Samma ämne var Bo Rothstein inne på i ETC i förrgår, båda artiklarna är läs- och tänkvärda. AB: ”Socialdemokraterna dalar i opinion¬en. SCB:s majmätning visade nästan 6 procents minskning på ett halvår. EU-valet blev ett haveri för…

Reinfeldt glöm borgfreden!

Fredrik Reinfeldt bad Mona Sahlin om att få ”borgfred” under det svenska ordförandeskapet som snart inleds. Sahlin lovade honom det, men hon lovade mer än vad hon är kapabel att hålla. EU har mängder av problem även om man nu bortser från de dagsaktuella globala problemen. Den svenska tiden som ordförandenation lär ge Reinfeldt gråa…

Mona ”Borgfred” Sahlin

Igår skrev jag ett inlägg om Fredrik Reinfeldts önskemål om ”borgfred” under den tid Sverige ska vara ordförandeland i EU. Jag konstaterade då att det redan var borgfred ända sedan den dagen Mona Sahlin övertog ordförandeskapet i det Socialdemokratiska arbetarpartiet den 17 mars 2007. Och tyvärr har jag rätt i den kritiken. Vad värre är,…

EU och ”borgfred”

Idag röstar Tjeckien om Lissabonfördraget och mycket talar för att det blir ett – Ja. Landets president, som är motståndare till överstatlighet efter tiden som medborgare i Sovjetunionen, kommer antagligen att skriva på trots sin skepsis bara för att inte resten av EU ska tycka att det nuvarande ordförandelandet är omöjligt att samarbeta med. Expressen:…