Tag Archive for Böneutrop

För eller emot Minaretförbud?

Jag såg att Sagor från livbåten tog upp den aktuella frågan om besökarna var för eller emot en sådan omröstning i Sverige som Schweiz har gjort. Jasidan ledde varför han rekommenderade sina besökare att rösta för att jämna ut resultaten lite. En bra idé som jag givetvis anammar idén direkt. Gack åstad och gör din…