Tag Archive for Alzheimer

Förebygg Alzheimer – arbeta politiskt och blogga till exempel

I Lancet, en av de 3-5 högst rankade medicinska tidskrifterna via impactfactor, fanns nyligen en rapportfrån den första studien av demens i låg och medelinkomstländer, vilken även refererats av Läkartidningen. Det är en mycket viktig fråga, då de flesta på jorden bor i sådana länder och då Alzheimer är en påfrestande sjukdom för den drabbade…