Tag Archive for al-Qaida. Politik

Desinformation om revolutionerna i arabvärlden?

Jag behöver inte gissa mig till vad besökarna på denna sida egentligen tror om orsakerna till USA:s engagemang i vare sig Irak, Afghanistan eller nu i Libyen. Det handlar alltid om samma sak, och metoderna ser ut att vara hämtade ur någon skolbok i ämnet desinformation. Ser man till vad media rapporterar så slås man…