Fredrik Malm och Spionskandalen, forts…

Igår skrev Aftonbladet om de nya uppgifter som kommit fram om Fredrik Malms kunskaper rörande det omfattande spioneri i Socialdemokraternas datasystem som medarbetaren i Liberala Ungdomsförbundet, Per Jodenius, sysslade med. Fredrik Malm själv har hela tiden förnekat all kännedom om detta och har som bekant numera valts in i Sveriges Riksdag. Som riksdagsman ägnar han sin huvudsakliga energi åt att varna för och motarbeta muslimer och Islam. I vart fall är det den bild som ges av Fredrik Malm, finns det någon debatt där man kan misstänkliggöra muslimer så ska man finna att han är en av deltagarna, om inte i en panel så i form av debattartiklar.

Ser man till Folkpartiets agenda de senaste valen så känns det naturligt, både Lars Leijonborg och Jan Björklund har ägnat energi åt samma sak och jag behöver knappast exemplifiera, och det finns som bekant fler liberaler i ledande ställning som är aktiva på barrikaderna mot Islam, bland annat i regeringsställning. Så har det också framkommit i debatten att Folkpartiet gjort studieresor till Danmark för att besöka Det Danske Folkeparti redan före valet 2006.

I boken De omänskliga, den bok som Aftonbladet hämtat uppgifter från (förf. Torbjörn Nilsson, släpps 27 mars) så belyses en del av Malms agerande under spionskandalen. Jag har tidigare berättat om de uppgifter som gör gällande att han gömde sig i bagageluckan i sin frus bil för att undkomma det pressuppbåd som ville tala med honom angående det inträffade, men redan nu kan man läsa en del av det som berör Fredrik Malms inblandning, och hans kunskaper om det då pågående spioneriet.

De omänskliga/T Nilsson: ”Så finns det kanske mest avgörande, det som i grunden visar på hyckleriet: fyra av varandra oberoende personer – alla med god inblick i liberala ungdomsförbundet under den här perioden – uppger att Fredrik Malm, ordföranden och numera riksdagsledamoten, visste vad Per Jodenius höll på med. Uppgifterna går isär lite, men alla fyra är eniga på den avgörande punkten, att Fredrik Malm kände till att det fanns en möjlighet att göra intrång i socialdemokraternas interna forum och att hans egen pressekreterare utnyttjade denna.

Få vill tala öppet om detta, men bara sättet som Fredrik Malm klarat sig undan är ett starkt indicium. När Per avslöjats och medierna inte längre kunde finna nya vinklar på honom riktades sökarljuset mot Fredrik Malm. Det var några kritiska timmar där den högst ansvariga i ungdomsförbundet skulle ställas till svars.

Men Fredrik Malm hade gått under jorden.

Han fanns inte att få tag på. Inte ens styrelseledamöter i förbundet kunde nå honom på telefon. Hans organisation var i upplösningstillstånd, själv gömde han sig. Och när journalisterna var som mest frustrerade i jakten på honom kallade partiet till en presskonferens och berättade att delar av partitoppen hade känt till dataintrången.

Så Fredrik Malm kom undan. Han klarade sig till och med när det blev rättegång, även om han också då tog det säkra före det osäkra och reste utomlands.”

Själv tycker jag att det är något som närmast är att betrakta som en tragedi att ledande politiker ens förekommer i sådana här sammanhang, både för dem personligen men främst för att vi väljare sällan får information om vad politiker på riksdagslistan ägnar sig åt när inte TV-strålkastarna är påslagna. Idag kan vi konstatera att det parti som tidigare kallades socialliberalt numera fått ett namn om sig att vara ”krav-liberalt”, och det nya ordet är sprunget ur deras förändrade inställning till i första hand landets invandrare. Finns det ytterligare motiv så står väl de att finna i det faktum att man ville ha med svensk trupp när USA anföll Irak, och att de främsta förespråkarna för den svenska delen i den pågående ockupationen av Afghanistan finns inom Folkpartiet. Att FP är de som mest talar om Iran idag är signifikant för partiet.

Lyckligtvis så backar partiet rejält i alla opinionsundersökningar, och jag tänker personligen stå först i kön den dagen ”De omänskliga” ligger på bokhandelsdiskarna.

intressant Tags : , , , , , , , , ab ex svd t

  5 comments for “Fredrik Malm och Spionskandalen, forts…

 1. Kurt
  13 mars, 2010 at 12:34

  I den situation som Folkpartiet befinner sig idag behöver man inte bedriva spionaget lika klumpigt. I regeringsställning har man tillgång till hela statens maktapparat för att sköta spionaget. Men man har ju inte nöjt sig med det, utan har infört massövervakning av hela Svenska folket. Det är ju främst regeringen som får tillgång till allt övervakningsmateriel från FRA, nu utreder man om också SÄPO och polisen skall få tillgång till det. Vi kan ju vara övertygade om att Folkaprtiet använder både FRA och säkerhetspolisens alla övervakningsresurser för att spionera på alla andra politiska partier, ränderna går aldrig ur. Spionchefen Niki Westerberg återanställdes ju för bara en månad sedan åter i Folkpartiet, för att leda övervakningsarbetet.

 2. Martin
  13 mars, 2010 at 13:39

  Jan Guillous analys av folkpartiet i sin böcker om Hamilton är fortfarande spot on. Islamofober, men de verkar ha blivit mer krigiska sen dess.

  Sverige ut ur Afghanistan!

 3. G. Orwell
  14 mars, 2010 at 11:54

  Hittade en rolig berättelse på en blogg: “Lite kul kuriosa från LUF:s underbara värld. När dataskandalen exploderade i ansiktet på Luf och Fp drabbades ordföranden Fredrik Malm av en sådan journalistskräck att hans fru Gulan fick köra honom till och från kontoret genom att släppa av och på honom i garaget under fp-huset. Fredrik själv åkte i bakluckan på bilen som för övrigt går under namnet “Pärlan”.

  :)

  • 14 mars, 2010 at 12:05

   Kan det möjligen vara denna blogg? Jag har redan berättat den där historien 6-7 gånger minst… :-P

 4. G. Orwell
  14 mars, 2010 at 19:00

  Sant? Ja, det är möjligt! :)
  Lite bakfull. Sorry.

  Undrar i vilken pärla är han just nu?
  Jag hör inte pipet av honom.
  Han blev som en mussla.

Comments are closed.