EU var ingen union trots allt
Själv har jag varit kritisk till den europeiska unionen, eller EU-samarbetet, ända sedan den tiden jag gick omkring med ett litet märke där det stod ”Nej till EEC”. Och det var för ett antal decennier sedan. Men allt har inte varit dåligt, ett av de främsta argumenten för EU har varit den fria rörligheten och den allt mer utbredda passfriheten i Schengensamarbetet. Att slippa mötas av gränsvakter som ser ut som om de kom från Gestapo när man reser in i Tyskland.

Men nu har rasisterna i Europa tagit bort även det argumentet för en europeisk union, och jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till det. I praktiken så har danska och franska rasister motarbetat Schengen hela tiden, till dess beundrare ska givetvis ett antal andra länder räknas in, liksom det utbredda motståndet mot ett turkiskt medlemskap i EU.

SvD: ”Frågan om inre gränskontroller blev het i våras, sedan Frankrike började kontrollera sin gräns mot Italien för att stoppa tunisier på väg att söka jobb i Frankrike. Danmark trissade sedan upp det inflammerade känsloläget ytterligare genom att meddela att kontrollerna skulle skärpas vid gränsen.

På fredagen avslutade EU-ledarna sitt toppmöte. En fråga var införandet av en mekanism i Schengenunionen där gränskontroller tillfälligt kan inrättas i extrema lägen, och om länderna själva ska få definiera en sådan situation eller om det ska ligga på gemensam EU-nivå.

Reinfeldt tolkar mötet så att det är EU-nivån och EU-kommissionen, som ska definiera kriterierna i september, som gäller.”

Motståndet mot turkarna hemma i Sverige har letts av ett antal ”liberaler” i Sverige, många av dem har aktivt propagerat mot Islam och muslimer, något som säger lika mycket om liberalismen som alla andra som fäktar för åsikter som går ut på att muslimer är en annan sorts människor, eller i vart fall fel sorts människor. Pinsamt nog har många av dessa åsikters män och kvinnor sitt ursprung i samma länder, i vart fall om man undantar någon f.d. ordförande i Liberala Ungdomsförbundet, någon som varit drivande i LUF:s dataspionage mot socialdemokraterna före valet 2006.

På LUF:s hemsida står det: ”Nationalismen växer sig allt starkare i Europa. Att särskilda id-kort för utländska medborgare nu införs i Finland är ännu ett tecken på det, och det är något som Liberala Ungdomsförbundet Storstockholm starkt emotsätter sig.

I Finland införs från och med juni särskilda id-kort för utländska medborgare. Det är ytterligare ett tecken på den nationalistiska trend som märks inom Europa, och under senare tid inte minst i Finland.”

Det skriver man samtidigt som LUF:s tidigare ordförande står på barrikaderna mot den invandring som kommer från muslimska länder. Samtidigt som en ledande företrädare för partiet förespråkar SÄPO-agenter i skolorna och samtidigt som en annan vill inspektera småflickornas könsorgan efter att de varit på besök i sina f.d. hemländer. Att vara liberal är i sanning att vara kluven…

it Andra om: , , , , , , , , , , svd123 dn123 ab12 ex ekot svt


5 svar till “EU var ingen union trots allt”

 1. När man talar om fri rörlighet så snackar man inte om människor, deras fria rörlighet är bara en beklaglig biverkning. Det man vill ha fri rörlighet för är nämligen pengar och varor, deras fria rörlighet är betydligt mindre begränsad än människors, iaf pengarnas rörlighet. Nu har man möjligheter att åtgärda den fria rörligheten hos folk men behålla russinen i kakan.

 2. Det är bara att konstatera att för ’liberaler’ i Sverige så är det skillnad på invandrare och invandrare … precis samma inställning som deras meningsfränder i Sverigedemokraterna har alltså.

 3. att FP är liberalt är en lögn, de var ju för IPRED och FRA lagarna, jag menar att övervaka sina medborgare var ligger friheten i det? V är i den frågan mer liberalt…

 4. Liberalism har inget med dagens Volkpartitet att göra. Volkpartitet slutade att vara liberala för länge sedan, annat än till namnet. Det är brunskjortepolitik som gäller för dem.

  Motivet till grundandet av EU var ursprungligen att förhindra ytterligare krig i Europa. Det har man hittintills lyckats bra med. De som idag hetsar mot det ena och det andra, har uppenbarligen glömt sin historia.

  Vart detta egentligen skall sluta är upp till oss enskilda medborgare. Tittar vi bara på utan att bry oss med resonemanget ”det berör inte mig”, så bäst du vaknar upp.

  Demokrati fungerar bara ifall det finns engagerade medborgare, som är villiga att stå upp demokratins värden.

 5. Nyliberalism
  Från Wikipedia
  ”…Nyliberalism är en politisk ideologi som bygger på det klassiskt liberala idéarvet från 1600- och 1700-talet.[1] Begreppet introducerades under sista fjärdedelen av 1900-talet och kan anses stå i kontrast till socialliberalismen.

  I en vid betydelse (på engelska neoliberalism) är nyliberalism ett motstånd till keynesianism och statliga ingripanden i ekonomin, där man i stället förespråkar lägre skatter och färre statliga regleringar. Dessa idéer företräddes politiskt i USA av president Ronald Reagan och i Storbritannien av premiärminister Margaret Thatcher.

  I Sverige används dock begreppet även inom politisk filosofi.[3] Nyliberalism ges då en ideologisk innebörd som bygger på den äldre liberalismens rättigheter: rätten till liv, frihet och egendom. Den klassiska liberalismen skiljer på stat och samhälle, där stat är tvång medan samhället är en frivillig sammanslutning. Statens uppgifter ska därför vara begränsade till att omfatta polis, militär och ett domstolsväsende, för att upprätthålla individens rättigheter. Denna minimala stat kallas nattväktarstat.

  Ur nyliberalismens syn på individuella rättigheter härleder man den ekonomiska liberalismen, med försvar av kapitalismen, liksom drog- och vapenliberalism, privat egendomsrätt och ställningstaganden som fri invandring och total yttrandefrihet. Rättigheterna motiveras utifrån olika slutsatser. Det finns också förespråkare av nyliberalism som inte utgår ifrån rättighetsetik. De utgår då istället ifrån det mer utilitaristiska argumentet att konsekvenserna av ekonomisk och personlig frihet ger ett bra samhälle. Detta är särskilt vanligt inom det ekonomiska området…”