Uppdrag granskning, igen!

Uppdrag Granskning gör återigen avslöjanden som antagligen kommer att gå till historien, men inte till den som Göteborg vill berätta. Uppdaterat

Samtidigt så ska vi nog vara klara över att den här sortens skumraskaffärer pågår inom många kommuner och landsting. Nu handlar det om bygg och fastighetsavdelningar som varit inblandade, dessa ligger nog på topp även i riket som helhet när det gäller diverse skumma relationer mellan säljare och köpare, men det finns säkerligen fler.

Jag har själv arbetat inom kommunal och landstingskommunal verksamhet, det var många gånger man fick höra viskningar om konstigheter, och desto mindre kommun ju mer viskades det, i de större kommunerna kan det vara svårt att se vad som pågår. Jag känner själv till exempel på sådant som jag har tyckt verka vara underligt, men jag har aldrig sett några konkreta bevis på mutaffärer.

Men en sak är alldeles klar, man borde tvinga kommunala och andra offentliganställda chefer att se på Uppdrag Gransknings program. Sedan kan det också vara aktuellt att se över de regelverk som styr straffut-
mätningen när det gäller brottet ”tjänstefel”.

Jag tror att det förekommer olika slags korruption inom de flesta branscher, och det är inte bara myndigheter som är inblandade. Skulle man granska storföretagen med lupp så skulle säkerligen åtskilligt komma fram. Det är bara att se tillbaka på Skandia och de lägenhetsaffärer som förekom där. Jag tror vi ska akta oss för att tro att Sverige utgör ett undantag när det gäller korruption.

Men visst kan man fråga sig hur det kommer sig att Göteborg utmärker sig hela tiden, det är inte bara korruptionen som tenderar att vara högst i den staden, se bara på antalet skottlossningar och gängrelaterat våld. Ikväll blev vi återigen medvetna om den utbredda korruptionen, alla chefer sade – precis som vanligt, att de var överraskade och lurade av sin egen personal.

Det kanske är dags att bara granska cheferna?

it , , , , , , gp svt svd12 dn12 ex ab

  7 comments for “Uppdrag granskning, igen!

Comments are closed.