Saab-konkursen en möjlighet till något nytt?


Idag är vi många som kan utbrista i ett samfällt – vad var det vi sa, och kanske en del gör just det. Sam-
tidigt så tror jag att det är viktigare att se framåt, både för de anställdas skull och för de kommuner som närmast är berörda av Saabs konkurs.

Aftonbladet: ”Saabchefen Victor Muller har begärt Saab Automobile i konkurs. Konkursansökan lämnades in vid Vänersborgs tingsrätt i morse. Ansökan har precis lämnats in till den rådman ska ska fatta beslut om den, uppger tingsrättens handläggare. När beslutet meddelas är oklart. Vanligtvis kan ett dock ett konkursbeslut meddelas redan samma dag när det är bolaget självt som begär sig i konkurs.”

Själv kanske jag är lite för romantisk, men jag hade givetvis gärna sett att man hade utnyttjat den kompetens som finns i Trollhättan. Man har kompetens både på konstruktionssidan och på produktionssidan, nu är det knappast så att man rakt upp och ner hade kunnat ställa om till produktion av vindmöllor, men nu har man dessutom skaffat sig en lång period där man inte kunnat tillverka något nyttigt. En osäljbar bil tillhör inte nyttigheterma nämligen.

Utan att vara ingenjör så tror jag ändå att det hade varit idé att sikta mot en grön produktion. Vi behöver energi, massor av energi. Och den ska helst produceras utan att för den skull släppa ut mängder av växthusgaser. Med befintlig teknik handlar det om sol, vind och vatten. Sverige ligger fortfarande hyfsat bra till när det gäller teknikkompetens, därför skulle man utan alltför oöverstigliga svårigheter kunna få fram produkter som marknaden efterfrågade. Jag har läst om tillverkare av vindmöllor som av utrymmesskäl inte kan bygga ut, jag har också sett att man är på väg mot generation tre när det gäller att tillverka solceller. Om Sverige kan vara med och konkurrera där med tanke på löneläget i omgivande länder vet jag inte, men möjligheterna borde ha utretts, men det har de inte.

Jag har sett ett svenskt vindkraftverk som inte har en propeller, det är istället en cylinderformad konstruktion som garanterat inte stör fåglar eller omgivningen. Hur färdig för produktion den är idag vet jag inte, men jag tycker givetvis att det är tråkigt att vår regering inte sett till att utreda saken. Nu har ju regeringen bestämt sig för att det är fult med statligt ägda företag, men regering kan vi byta ut mot en effektivare och bättre, något som borde ha skett redan. Hade man satsat på en regering som maximerat samhällsnyttan i stället för egennyttan så hade vi sluppit de klassklyftor som är i en kraftigt expanderande fas nu sedan över fem år tillbaka.

Sedan kan givetvis en pensionerad rabulist sitta på sin kammare och fantisera om olika möjligheter för olika yrkeskategorier i Trollhättan med omnejd, men ser vi till det vi har, en kompetent och erfaren personal, så kan jag ju tycka att vi faktiskt borde utnyttja den resursen.

it Andra om: , , , , ab123 dn12345 svd12 ex gp123 sr svt


10 svar till “Saab-konkursen en möjlighet till något nytt?”

 1. Jag undrar jag… Konkursansökan kan läsas på den länk som uppges av ab, här: http://www.scribd.com/doc/76032449/Saabs-konkursansokan . In3ssant passus angående möjliggörande av att biltillverkning i någon form kan överleva och vikten av omgående förhandlingar med GM. Fö ser det ut att bli en konkurs som kommer att dra på sig stora kostnader med alla de förgreningar det handlar om. Så, för oss skattebetalare hade det nog till slut blivit billigare att staten köpt in och sett till att tillverkningen ställdes om till en kanske något mer miljö-, och för vår tid, anpassad produktion. Sedan hade förmodligen rajrajs gäng med mååd, för de lär bli kvar länge, kunnat sälja av och göra sig en hacka på kuppen.

  Tror denna process kommer att dra ut ytterligare och tack vare eller snarare på grund av landets nuvarande lednings ovilja eller kanske snarare oförmåga att ta itu med reella problem kommer i första hand de saabanställda att få betala ett alldeles för högt pris till vilket även övriga invånare kommer att få bidra.

  Det är synd om landets befolkning som inte insett vad rajraj förstått och dessutom talat klarspråk om. Å andra sidan är egoismen en oerhört stark drivkraft…

 2. ”vindkraftverken” du refererar till kallas fletner rotor. Använder sig av Magnuseffekten. Vinden träffar en roterande cylinder som då blidar en kraft tvärs vindriktningen. Detta har man försökt använda som framdrivningsmedel på fartyg men utan att lyckas helt. Men jag har hört av lärare på skolan (studerar till sjökapten) att det är tankbåtar som är nybyggen nu som ska använda sig av dessa för att minska bunkerkostnaderna. Väldigt intressant om dom verkligen löst problemen man tidigare haft när det är allt för hög alternativt för lågt vindflöde.

  Tack för en väldigt intressant blogg.
  Mvh Malin Holm Roos

 3. I och med att GM kategoriskt vägrar kinesiska ägare så är det kört.

  Men så himla hemlig är ju inte Saab..inte svårt att ”reverseengineera” det hela om man plockar sönder en Saab (Eller en Drönare). Kineserna känner säkert till bägge delarna.

  Många bubblar om varvskrisen i Sverige som jämförelse…det haltar väldigt mycket så jag går inte in på det, även om jag var med om detsamma.
  (Vill minnas att bilindustrin skrattade rått på den tiden..).

  Nåja,dom ”duktiga” ingenjörerna/arbetarna/tjänstemännen/underleverantörerna hittar säkert jobb..det andra ”spillet” dirigeras till ”Fas3” och är därmed ur statistiken.

  Ja ja..