Fasa ut Kärnkraften, börja idag!


I Sverige planerar man att öka kraftuttaget ur de befintliga kärnkraftreaktorerna trots att hela världen nu fått bevis på att kärnkraften är livsfarlig och att det är en gigantisk miljöbov. Visserligen så kanske inte kraftproducenterna kan ställa om i planeringen samma vecka som reaktorerna i Japan poppar likt popcorn, men de borde ändå sända ut signaler om att de observerar och tar till sig den gamla information som nu körs i repris, kärnkraften är livsfarlig för både människa och miljö.

DN: ”Plutoniumfynd har gjorts på marken på fem platser vid kärnkraftverket Fukushima. Samtidigt riskerar radioaktivt vatten att svämma över i en tunnel under kärnkraftverket. Än har krisen vid skalvdrabbade Fukushima inte lagt sig. På måndagen kom resultat av prover som togs i förra veckan, och dessa innehöll ytterligare en obehaglig överraskning: plutonium i marken vid Fukushima. Operatören Tepco hävdade snabbt att de nivåer som uppmätts i marken inte är skadliga för människor och att de inte bör påverka räddningsarbetet vid kärnkraftverket.”

Sverige behöver satsa ett stort antal miljarder på att bygga ut sol och vindkraft så mycket som det någonsin är möjligt. När det gäller vindkraftverk så kan jag tänka mig att bygga merparten av anläggningarna till havs, här i Stockholm kan man placera ut ett flertal på höglänta områden som t.ex. Tornberget, dessutom kan man stödja forskningen kring energytower, en vindmölla med vertikala vingar, en teknik som låter mindre och som inte skadar fågellivet. Den ser i princip ut som en snurrande tunna.

Om man på sikt kan tämja fusionskraften så kanske man kan riva många vindmöllor, men att ständigt höra talas om nya läckor samtidigt som kärnkraften fortsätter att byggas ut bidrar till skrämmande framtidsutsikter. Ska var och en bära med sig en personlig geigermätare och en burk jodtabletter i framtiden?

Här i Sverige så får vi effektivisera utnyttjandet av vattenkraft, vi kanske behöver bygga ut den betydligt bättre i de älvar där vi redan har kraftverk. Företagen som äger kärnkraftverken tycks inte ha begripit att motståndet mot kärnkraften kommer öka dag för dag och händelserna i Japan kommer att göra det politiskt omöjligt att bygga nya kärnkraftsverk, för vem kan acceptera en sådan anläggning inom ett trettiotal mil från sin egen bostad?

Den här historien bara fortsätter likt ett självspelande piano, lämna datorn, återkom efter ett par timmar och du hittar mer oroande nyheter. Nätet har dessutom inneburit att vi aldrig varit lika uppdaterade tidigare, oavsett om det gäller katastrofer eller revolutioner. Nu handlar det om hur snabbt industrin klarar att ändra sin planering för att producera mer och mer förnyelsebar elkraft, den som är snabbast får flest kunder.

it , , , , , , , , , dn12 svd1234 ex1 ekot ab12

, , , , , ,

35 svar till “Fasa ut Kärnkraften, börja idag!”

 1. Snacka om miljöförstöring att täcka hela Sverige med vind- och vattenkraftverk. Har du räknat på hur många vindkraftverk/vattenkraftverk det behövs för att ersätta kärnkraften? Speciellt nu när folk ska börja köra runt i elbilar…

  Vindkraftverk genererar buller, vilket varken är bra för djur eller människor.

  På en plats i Kalifornien dödas årligen ca 1300 rovfåglar av rotorerna.

  Har du funderat på alla nackdelar som vind- och vattenkraft medför?

  Självklart kan vindkraft och vattenkraft byggas ut, med i nuläget ser jag det inte som något som kan ersätta kärnkraften.

  Modern kärnkraft är extremt säker. Kärnkraftverket Fukushima är inte modernt.

  • Ptja, förra vintern var väl praktiskt taget alla kärnkraftsverk avstängda för ”uppdatering”, och det fungerade. Dessutom är propellrar en snart utgående teknik, det blir istället den sortens rotorer som jag talar om, kolla http://www.energytower.se så får du se. Och nej, man får väl stänga av kärnkraften i takt med utbyggnaden av andra energiformer…

   • du menar förra vintern då vi importerade dansk och tysk kolkraft. Vist om vi vill vara skenheliga och orsaka enormt mycket mer miljöförstöring än vi har nu så kan vi alltid fasa ut den svenska kärnkraften, köra vårt land på importerad kolkraft och låssas som om allting är bra.

    • Man skall givetvis energieffektivisera tillsammans med utbyggnad av förnyelsebara energi och inte använda el till annat där den behövs. Det löser det hela på bästa sätt. Kärnkraftsindustrin vill förstås att vi skall använda el till så mycket som möjligt, men det är mycket ineffektivt och dyrt handhavande av energi.

     • Och så har ju mångsidig energiproduktion den fördelen att den inte alls är lika sårbar samt att den skulle kunna tillåta den lilla människans inflytande och ägande i sin lokala energiproduktion. Sådant godis kan inte kärnkraftsindustrin erbjuda.

  • Jag har faktiskt räknat på hur mycket som behövs för att ersätta kärnkraften. Det rör sig om ca 32 000 vindkraftverk i sverige.
   Om man drar ner det på kommun nivå så skulle helsingborgs komun behöva bygga ca 350 vindkraftverk (Jag antar att energibehovet är propotionerligt mot befolkningen) på kommunens ca 277km2 lediga yta (HAr endast tagit bort direkt tätbebyggelse inte naturskydsområden.)

   detta innebär faktiskt att det inte är möjligt då man inte har plats nog (säkerhetsavstånd till väg och bebyggelse är (navhöjd+ rotordiameter)*1.5 )

   Förutom dessa verk så behöver man energilagring på ca 22680MWh för de tillfällena som vinden inte blåser.

   • Jag antar då att du inte räknat med att de verk som idag installeras är i snitt mycket större än gårdagens? En mer rimlig beräkning torde hamna på i runda slängar 10000-12000 verk.

    Om vi hade byggt ut vindkraft såsom Tyskland redna gjort (med långt mindre yta och framför allt o-/glesbebyggd sådan) så hade vi redan idag kunnat ersätta ungefär 80% av vår kärnkraft.

    Angående behovet av reservkraft så är detta inget problem för Sverige då vi har så gott om vattenkraft som väl täcker detta behov. Det är dessutom så väl funtat att vind och nederbörsackumulering går väldigt bra hand i hand, dvs när det blåser som mest regnar det också mkt och magasinen fylls (dvs energin ackumuleras) medans under perioder med mindre blåst så är magasinen fyllda och kan tappas av (dvs den eckumulerade energin förbrukas). Om detta vissa dagar ändå inte skulle räcka så har vi dessutom ett internationellt ihopkopplat elhandelssystem.

    Dock så är det ingen som hävdar att all kärnkraft skall ersättas endast med vindkraft. Mer rimliga bedömningar pratar snarare om ca hälften, där hälften skulle ersättas mha biobränslen och andra energikällor samt av effektiviseringar (bla investeringar i infrastruktur).

    Mer information kring myterna om vindkraften finns på:

    http://www.svensk-vindkraft.org/index.php?option=com_content&task=view&id=148&Itemid=102

    • Jag har räknat med 1Mw vindkraftverk eftersom större vindkraftverk har större ”footprint” per verk vilket leder till färre möjliga placeringar. 1MW verkar ge bäst ”täthet” på land.

     Ang reglerkraft så är det inte ett nollsummespel. då man reglerar med vattenkraft så låter man vattnet flöda förbi turbinerna utan att nytja all energin för att snabbt kunna plocka upp farten. så man förlorar en stor del av vattenkraftens potential. och ju mer vindkraft ju mer förlorar vi. Vad gäller att reglera med import så är det samma sak som att reglera med kolkraft och jag vill inte exportera vårt dåliga samvete till tyskland och Danmark. (förövrigt gäller samma sak med kolkraftsreglering som vattenkraft, man måste köra på högre effekt än förbrukning och ”slössa” en del.)

     Det jag vill visa (som du verkar ha helt missat) är att vi får slut på plats. om vi skall ersätta ens små delar av kärnkraften med vindkraft. och vi får ett land som ser ut som en igelkott med hundratalls hundrameters kraftverk i varje kommun.

     Angående effektividering så hänvisar jag till jevons paradox (http://sv.wikipedia.org/wiki/Jevons_paradox) och konstaterar att vi inte kommer att minska vår förbrukning pga effektiviseringar. vi kommer däremot få ut mer värde ur energin.

   • På 277 km2 så får du plats med en 900 vindkraftverk. Vattenfalls Thanet Offshore Wind Farm har 100 vindkraftverk på 35km2.

    Det behövs ingen energilagring utan man förlitar sig på att el produceras i andra delar av världen när det inte blåser i just din kommun. Elnäten klarar av att flytta el långa sträckor. Som tur var är Sverige ett stort land så det finns alltid många ställen där det blåser.

    • Anders du missade den biten om säkerhetsavstånd till vägar och bebyggelse va ? man kan placera vindkraft bra mycket tätare ute till havs än inne på land där mäniskor bor.

     ang att förlita sig på andra. Det gör vi redan. resultatet av det är att vi matas med dansk och tysk kolkraft. Det är inget jag vill att vi skall göra. och ”det blåser alltid någonstans” är fel. Kolla http://www.vindstat.nu/
     under översikt så kan du se utnytjandet på i princip ALLA vindkraftverk i Sverige. det fluktuerar väldigt kraftigt (synd att de inte har kvar % grafen men den man ser är tydlig nog.)

   • Tillåter Jinge hur mycket villfarelser som helst nu när dom kommer från kärnkraftskramare? Christoffer Willenfort påstår : ” jag har faktiskt räknat på hur mycket som behövs för att ersätta kärnkraften. Det rör sig om ca 32000 vindkraftverk i Sverige.” Bah!!
    Tillåt mig hänvisa till Johan Ehrenberg i Dagens ETC ( skaffa gärna senaste numret, där finns en hel bilaga med massor av fakta i kärnkraftsfrågan ). Hur kan vi ersätta 65 TWh el, säger han. Jo man skulle kunna använda sig av elbolagens vinster och under tio år bygga 1000 vindkraftverk / år. Kostnad 20 miljarder/ år som också är vad Vattenfall gör i vinst.
    I TYskland, mindre till ytan och sämre möjligheter, produceras redan lika mycket vindkraft som vi från kärnkraft.

    http://www.etc.se/sites/all/files/documents/tidningar/www/2011/etc_karnkraft.pdf

    • Låt oss jobba baklänges från detta påstående av Johan Ehrenberg.

     1000 vindkraftverk/år i 10 år. ger 10 000 vindkraftverk.

     Kärnkraft producerar 65TWh om året. så varje vindkraftverk skall producera
     65 000 000 000 000/10 000 Wh varje år.
     lite förenkling ger 65 000 000 00 Wh / verk och år.
     Det går 8760 timmar på ett år. (Jag avrundar och ignorerar skottår) vilket ger 742,009 W i medeleffekt per vindkraftverk

     vindkraftverk har en utnytjandegrad på ca 25% men jag är snäll och räknar med 30% (notera att allteftersom man ökar penetrationen så kommer A-lägena ta slut vilket leder till att man får lägre nytjandegrad. Detta gör att nytjandegraden kommer att sjunka mot 20% och lägre i slutet av Ehrenbergs utopi.)
     742,009/0.3 = 2.4733 MW för dessa vindkraftverk

     DVS han vill att vi bygger VÄLDIGT stora verk.
     Som jag redan konstaterat så ger större vindkraftverk större säkerhetsavstånd.
     Vestas 2.6Mw kraftverk har 80 meters torn och 100 meter rotorrdiameter, vilket ger
     (80+100)*1.5 i säkerhetsavstånd, dvs inga vägar eller bebyggelse inom 270 meter från kraftverket.
     deras 3mW kraftverk är ännu större. Dessa verk han pratar om kommer vara tvungna att placeras i Norrland till största delen. med allt vad det innebär av kabeldragning och öveföringsförluster.
     De verk jag räknade på är mindre då dessa är lättare att placera. då jag ville maximera möjligheten att placera verk även i södra Sverige.

     Johan Ehrenberg har dessutom inte tagit hänsyn till behovet av kraftigt utbyggd kraftöverföringinfrastruktur eller
     ökat behov av reglerkraft vilket kommer att öka hans beräknade kostnad kraftigt.

     Så sorry men hans resonemang håller inte för en närmre granskning. det är teoretiska siffror som ignorerar ett antal verkliga problem.

 2. Jag har för mig att du var hyfsat positiv till kärnkraft förut Jinge?

 3. Sören! Positiv är väl att ta i, men visst, jag har nog räknat med att vi får dras med den fram till dess att fusionskraften kan ta över, om tio år eller om trettio, det vet vi inte. Men som sagt, nu har jag inte samma uppfattning längre, vi kanske tvingas ha kvar några reaktorer men det måste bli fart på utbyggnad av alternativen. Nu.

  Christoffer! Den sortens halmgubbar ligger på SD-nivå. En till sådan så kommer inlägget att strykas för din del. Läs igenom reglerna för kommentarer och inbilla dig inte att detta är ditt privata klotterplank!

 4. Jinge, hur många människor anser du dött av kärnkraft? Det måste vara många eftersom du är så rädd för den…

  Hur tror du förresten det gått för vindkraftverk i en så kraftig jordbävning som den i Japan?

  • Det är nog betydligt fler än man tror. Men kolla igen statistiken för Japan om tio år. Sedan behöver man inte slutförvara vindkraftverk i tre tusen generationer (100 000 år) efter att de rasat, oavsett orsaken till raset..

  • Det är troligt att vindkraften hade klarat sig bättre, en enklare teknik med färre möjligheter till felkällor. Ju mer komplicerat desto större felmöjligheter.

 5. Det är många som vill bromsa den tekniska utvecklingen som inte riktigt förstår sambanden mellan energiproduktion och flera av de teknologiska framsteg som samhället har frambringat. Faktum är att tillgången av relativt billig energi har gjort det möjligt att gå ifrån ett liv vid bruk och hårt arbete till vad vi har idag. Forskningsframsteg som penecillin, moderna lättviktsmaterial som gör det möjligt att spara bränsle i bilar mm har gjorts möjligt genom tillgången på energi.
  Just nu har vi den energikonsumptionen med den utvecklingsnivå som vi åtnjuter i samhället i stort i stora delar av världen. Ska vi ersätta kärnkraften med någon annan energi just nu på grund av en rädsla för att vi inte har skaffat oss tillräckliga kunskaper om vad kärnkraft och strålning innebär finns det bara ett alternativ; icke-förnyelsebar energi från kol och olja.
  I dagsläget dör långt fler av den miljöförstöring som sker av kol och oljebrytning samtidigt är det tusentals gruvarbetare som dör i olyckor i asien och andra platser i världen där man bryter kolmalm.
  Bara den artikeln i SvD om uran i grundvattnet belyser att naturligt förekommande uran finns överallt, det är inget på grund av något utsläpp i Fukushima eller något annat ställe.
  Hade det inte varit för forskare som Bohr, Curie, Einstein, Sievert som hade utforskat sönderfallande ämnen och lagt grunden för kärnforskning hade vi aldrig ens haft en aning om sönderfall av radon eller inverkan av strålning från naturligt förekommande uran. Sverige har mycket uran i berggrunden och är anledningen till att vi kan bryta uranmalm i Sverige.
  Jag hade också en räddhågad inställning till kärnkraft när jag var i tonåren, jag röstade på linje 3. Men sedan dess har jag skaffat mig inte bara en ingenjörsexamen utan flera andra utbildningar inom data, radioaktiv strålning samt drift och har arbetat med underhåll av komplicerade tekniska system (dock aldrig inom kärnkraftsindustrin). Med ökad kunskap försvinner den ogrundande rädslan för kärnkraft.

  Just nu ökar kraven i framför allt Kina på ökad teknisk utveckling, högre levnadstandard… Frågan är var den energin ska komma ifrån? Jag ser inte kol som en möjlig väg, men det är det enda som står till buds idag. Vi kan bygga oss vindkraftverk över hela vårt land men det kommer inte att räcka. Sol? Om vi bygger ut inte bara Sahara utan även alla andra solintensiva områden och förbinder dem med ett väl utbyggt nätverk för strömförsörjning globalt så det inte finns några mörka (natt) zoner så närmar vi oss. Är det realistiskt och hur långt bort i framtiden ligger det?
  Jag ser också kärnkraften som ett steg på vägen, men inom överskådlig framtid finns inget annat. Annars måste någon peka på vilka som ska frysa eller svälta ihjäl.

  • Här skulle det varit…sorry.

   ””Det är många som vill bromsa den tekniska utvecklingen …”

   Jaha?

   Vem är det som ror och vem är det som hopar?”

  • Det finns ett litet problem i ditt resonemang! Dagens konsumtionsbaserade tillväxtekonomi som står för stor del av energikonsumtionen är inte hållbar på en ändlig planet. I väst så konsumerar vi långtöver vad planeten tål vilket vi inte kan göra länge till, framför allt inte om tillväxtekonomierna skall kunna höja sina levnadsstandarder (dock inte till vår nuvarande nivå som alltså inte är hållbar). Vi kommer under flera kommande generationer behöva leva i en nedväxtekonomi och i det fallet så kommer också energiförbrukningen minska.

   Att kärnkraft och inte hjärnkraft skulle varit väsentligt för pencillins upptäck är rent nonsens!

   Sverige har enorm potential för att skapa ett hållbart samhälle utan kärnkraft – varför inte gå före och visa vägen?

  • Ja, och många som vill bromsa utvecklingen av energiproduktion är kärnkraftskramare. De tycks tro att all energi som behövs i samhället är elenergi, elenergi som sedan skall göras om till annan energi såsom t.ex. värmeenergi. Dessa mycket omständliga och dyra omvägar ingår i denna ”utveckling”. Kärnkraftskramarna har också den udda tron att teknikutveckling mest och bäst sker inom kärnkraftsteknologin, men så är det förstås inte. Teknikutveckling sker varhelst den ges medel och möjligheter.

 6. Ska vi avveckla flygtrafik varje gång ett plan krashar?

  Olyckor händer, det finns problem med allt. Det förändrar inte det faktum är kärnkraft är mest effektivt och säkert av alla alternativ. Lägg pengarna på att göra det säkrare och bättre istället för att slösa det på en naiv dröm att vi seriöst kan ha ett samhälle som drivs på vindkraft, vilket aldrig kommer hända.

  • Ptja, om olycksplatsen tvingades vara avspärrad i 3000 generationer (100 000 år) så skulle det nog vara lämpligt att ta en båt istället om man ska långt, tycker du inte?

   • Detta är ett vanligt felaktigt tänk från de som är emot kärnkraft. Det kommer inte vara problem i 100 000 år.

    Om man tittar på utsläppen så består de till ca 90% av jod 131 som har en halveringstid på ca 8 dagar. resten är Cecium som har en halveringstid på ca 30-år.

    citerar från MEXT ”1 to 16 kBq per square meter. The cesium ground deposits ranges from less than 0.1 to 1.9 kBq per square meter”

    detta betyder att om endast några veckor så kommer joden har försvunnit (5 halveringstider = 3% kvar) och då är strålningsnivåerna nere i mängder som ligger långt innom naturliga backgrundsstrålningens normala varians.

    Så 3000 generationer är HELT fel. rätt stidsperspektiv kommer att vara veckor till månader.

    Om man har lokala förhöjningar på åkermark så kan de dessutom saneras genom att man planterar salix då denna akkumulerar cecium i rotsystemet vilket gör att man kan odla salix och använda sen plöjer man upp rotsystemet och har fått med sig merparten av det radioaktiva ceciumet (litet trick som man komm på hos alnarp i skåne)

   • 100 000 blev det inte vid atombomben och inte i Tjernobyl. Inget tyder på så långa tider här heller.

    En sak jag länge intressera mig för är olika nya metoder NATO i tysthet tagit fram för sanering. Som ni vet är NATO med sina fartyg och bergcentraler troligen den största användaren av atomkraft på planeten räknat till antalet installationer. De skall också försöka skydda sina medborgare mot ett atomvapen anfall så man har bedrivit mycket forskning. Jag har under många år möts av en hemligstämpel när jag försökt få läsa rapporter etc. nu har man dock beslutat att låta ’vissa delar’ övergå till civilt bruk.

    Det är troligen bäst att påpeka att jag inte är knäpp så jag tror inte att man kan skydda medborgarna mot en atombomb eller att rensa efter en sådan med tex. en neutronbomb (något man talade om på 80 talet). Vad som kanske finns möjlighet till är att samla in och slutförvara ev. radioaktivt ’damm’ med något som får det att koncentreras. Bakterier??? någon ny teknik???

    Det skall bli ’intressant’ att se hur man hanterar saneringen från Japans sida

 7. Det är dags att ställa våra svenska politiker till ansvar för att de inte har följt sina löften. Kärnkraftsomröstningen för 30 år sedan gave beskedet att kärnkraften skulle vara avvecklat 2010 i Sverige.

  Hittills är det bara Fälldin som fått kritik för sitt löftesbrott om kärnkraften