Duvhök i Hjorthagen?


Idag var jag ute och promenerade med min dotter och yngsta barnbarnet, Leslie, cirka 7-8 veckor gammal. På tillbakavägen från Lilljansskogen (där jag lekte som barn) såg vi en stor ståtlig Duvhök, hona (Accipiter gentilis).

Först blev jag förvånad men på hemvägen på pendeltåget så mindes jag att jag hörde ett inslag på P1-programmet Naturmorgon för något år sedan. Där berättades det att det häckade både Duvhök och Ormvråk i Lilljansskogen, inte speciellt underligt att man då kan se höken i Hjorthagen.

Wikin: ”Honan är betydligt större än hanen: 60 cm kroppslängd jämfört med 50 hos hanen, 120 cm vingbredd jämfört med omkring 100 cm. De väger 700-1200 gram. Färgteckningen är grå ryggsida och hjässa, ljus undersida med talrika grå tvärvattringar. En ljus rand likt ett ögonbryn ovanför ögat, näbben gul, tarserna saknar fjädrar på nedre delen. Vingarna är kraftfulla och rundade. Ungfåglar är tecknade i brunt och har glesare, huvudsakligen vertikal vattring på bröstet.”

Som en del känner till så har ett berguvpar häckat i någon av gasklockorna vilket troligen gör Hjorthagen till ett intressant ställe ur fågelskådarsynpunkt. Om man räknar in även Lilljansskogen i området så kan man troligen snabbt komma upp i hundra arter. Vi hörde

också något som jag tolkar som en spillkråka, men tyvärr fick vi inte syn på denna pippi. Och utan säker observation så räknas det som ”smattrande ljud” enbart, eller tänkbar kråka…

Andra om: , , , , , , , , ,

[tags]Accipiter gentilis, Duvhök, Ormvråk, Lilljanskogen, Berguv, Fågelskådning, Natur, Fåglar, Pippi, Naturmorgon [/tags]


4 svar till “Duvhök i Hjorthagen?”

  1. Duvhök är troligt, även om den kan vara svår att skilja från sparvhöken. Norra och Södra Djurgården (inklusive Hjorthagen) är toppen för lata fågelskådare som inte vill gå så långt men ändå se mycket. Har själv bockat av över hundra fågelarter där under årens lopp. Även berguvarna som fanns på gasverkets område några år, naturligtvis.

  2. Duvhök eller Sparvhök?? Sparvhökshonan är ungefär lika stor som en Duvhöksgubbe. Ingen av dessa är direkt ovanliga idag. I övrigt är duvhökar formidabla predatorer.

  3. Det är ju populärt med små hundar nu, och där kan nog en duvhökshona göra ett bra jobb att rensa ut bland dem. Mat finns det nog gott om, men de kräver ju oftast mycket tät och skyddad miljö för boet.

    För övrigt är ju både Lilljansskogen & Hjorthagen en del av Nationalstadsparken – och där vill ju Liberala Studenter bygga bostäder:

    http://byggisthlm.blogspot.com/2005_09_01_archive.html