Wanja Lundby-Wedin ut med Mona


Att Wanja Lundby-Wedin avgår som LO:s ordförande vid nästa kongress är knappast överraskande. LO-ordförande pensioneras normalt när de fyller sextio, och det gör hon år 2012.

Det var många som ropade på hennes avgång tidigare i samband med hennes olika styrelseuppdrag, där hon utöver en väl tilltagen lön som fackordförande dessutom fick ordentligt betalt för att – på arbetstid, sköta dessa styrelseuppdrag. Sedan kom en affär med hotellet Riva del Sole som är LO:s semesterparadis. Ett ställe där hon hade åkt ner på en betald semester med maken, något som hon kombinerade med att sitta med vid ett styrelsemöte, eller om det var tvärtom.

Kritiken var som hetast i samband med att även Mona Sahlin var i blåsväder, och redan då Mona Sahlin berättade att hon ställer sin plats till förfogande så undrade bland annat undertecknad hur Wanja Lundby-Wedin skulle göra. Utan sin främsta vapendragare blir nämligen LO-ordförandens ställning svagare än vad den redan är. Nu har vi i alla fall facit oavsett om spekulationerna har var riktiga eller inte, och man säger från LO:s sida att valberedningen redan är igång med att göra en kravspecifikation som ska gälla den som nu ska rekryteras.

Antagligen betyder inte ordförandebytet något för LO-kollektivet, vinsten man kan göra är möjligen att den nye ordföranden ägnar fler arbetstimmar åt sin huvuduppgift, man kommer nog vara mån om att vederbörande inte sitter med i en massa andra styrelser förutom LO:s.

it , , , , , , ab ex dn svd gp svt


2 svar till “Wanja Lundby-Wedin ut med Mona”

  1. Högerns viktigaste EU-förespråkare. Utan hennes kampanjande för EU, inget medlemskap. LO har varit oerhört svagt i under hennes ledning.