Varning för IS, USA , och Kurdistan?

Detta gästblogginlägg i en av dagens heta frågor är skriven av Hans Öhrn som är frilansjournalist (Öhrn Reportage & Medier) med inriktning på internationella frågor. Hans har skrivit artiklar här i olika frågor och besökte Syrien i maj 2012. 31/8 2012 publicerades inlägget ”Etnicitet och imperialism i Syrien – riksdagsmän skriver till Putin” senare samma år ”Blicken på Zuma”, ”Billie Holiday, märkliga frukter och Bashar al-Assad” 28/11 2012 samt om ett ”objektivt Syrienmöte” 14/12 2012. Därtill”Medierna och makten” 14/2 2013, 8/7 ”Den anti-imperialistiska rörelsen lever på USA:s nationaldag!”, om valet i Zimbabwe i augusti och ”Syrien, vänstern och ABF” 21/11 2013. I juni 2014 kom artikeln ”Rwanda – 20 år efteråt” och i början ett anti-imperialistiskt appelltal som hölls vid möte i centrala Stockholm 4/7 och 20/9 ”En stympad invandrardebatt – om kvinnlig könsstympning”. Vi återgav i slutet av januari hans tal om IS från ett möte i Stockholm, samt publicerade senast 20/6 artikeln ”Anitikalifaten och antiimperialismen?”

Efter det avskyvärda dådet på en badstrand i Tunisien förra veckan samlades enligt medierapporter ett hundratal personer på Sergels Torg i Stockholm för att protestera mot “terrorismen”. Av bilder från manifestation framgår att det kurdiska inslaget var stort. Samma dag som dådet i Tunisien attackerade en man i Frankrike en gasfabrik och skar huvudet av sin arbetsköpare. Dessutom sprängde sig en man i luften i en moské i Kuwait och tog med sig ett 30-tal människor i döden.

Medierna gick naturligtvis i spinn och målade omedelbart upp en bild av en samordnad världsomfattande attack från det atavistiska Is, eller Isis som också ibland kallas Islamiska staten. Några dagar senare står det klart att mannen i Frankrike hade mycket otalt med sin arbetsgivare. Mannen i Tunisen hade aldrig lämnat sitt hemland och tunisiska myndigheter avfärdade kopplingar till utländska terrororganisationer.
Syrien ISIL 604
Endast dåden i Kuwait kan kanske karaktäriseras som ett verkligt terrordåd. Det, å andra sidan, uppmärksammades knappt av medierna och försvann snabbt från löpsedlarna. Dels för att inga västerlänningar dog i attentatet och dels för att det utfördes av en man från Saudiarabien, ett land allierat med Sverige och USA i kriget mot Syrien. Den smutsiga byken vill ogärna svenska medier tvätta i offentligheten.
Isis pekas i dag ut som roten till allt ont. När USA et consortes inte lyckades att militärt besegra regeringen i Damaskus dök Isis upp. Nu fanns plötsligt en rörelse som kunde motivera ytterligare militära insatser i Västasien. Att det i själva verket var USA:s och Väst politik i området som banade väg för Isis och att det är de allierade staterna Turkiet och Saudiarabien som förser rörelsen med pengar och vapen glömdes helt bort i detta sammanhang. Borta var också de syriska “oppositions”-hjältarna i “fria syriska armén” som så heroiskt hade kämpat mot “diktatorn” i Damaskus. I stället dök nya hjältar upp, YPG, de kurdiska självförsvarsstyrkorna som ansågs vara de enda som kunde besegra Isis.

”Kurdiska “amazoner” används för att popularisera YPG”
Ypg1
I Sverige letade den vänsterpartistiska riksdagledamöten och kurdiska aktivisten Amineh Kakabaveh efter orsakerna till Isis framväxt i det svenska förorterna. Det var där “i de manliga enklaverna” som Isis jihadkrigare skapades, ansåg hon i ett debattinlägg i tidningen Expressen. Några kritiker menade att hon var fördomsfull. Hon skrev blanda annat om “hur männen med långa skägg och i vita klänningar tittar nedlåtande på kvinnor utan slöja eller i klänning med bara armar.” Jag vet inte om det är fördomsfullt.

Men jag vet att den våg Kakabaveh rider på är i färd med att driva fram allt mer repressiva åtgärder mot framför allt marginaliserade grupper i svenska förorter under förenvändning att stoppa rekryteringen till Isis. Samtidigt kan Sveriges radio göra reportage om – och reklam för – hemsidor och facebookgrupper via vilka ungdomar kan få hjälp och pengar för att åka ned och förena sig med YPG-enheter.
”Bilden nedan visar hur kvinnor för befäl i YPG-grupperna”
yogIIpng

Jag vet också att Isis är en del i USA:s och Väst försök att rita om kartan i Västasien. Även YPG tycks vara en del i denna strategi. Trots alla försök att popularisera rörelsen och framställa den som en närmast ren kvinnlig demokratisk milis är och förblir rörelsens mål “ett demokratisk Syrien” och ett “fritt Kurdistan”. Det första innebär att rörelsen vill störta regeringen i Damaskus, det andra att den vill spränga de nuvarande staterna i området, precis som USA och Väst.

Kartan i Västasien är godtyckligt ritad av främst Imperiemakterna Storbritannien och Frankrike. Alla progressiva människor bör kunna enas om att de nuvarande gränserna inte är skriva i sten utan snarare i sand. Ingen vettig regeringsföreträdare i området förnekar heller att de måste ändras. Men att i nuläget resa kravet på ett redan förlegat nationalistisk projekt, som dessutom förmodligen inte skulle kunna förverkligas utan etnisk rensning, är inte trovärdigt. Ett fritt Kurdistan eller Rojava har framtiden bakom sig.

Först när imperialismen besegrats och dess planer för Västasien omintetgjorts kan folken i området sätta sig ned och förhandla om nya gränser. Eller om inga alls.

i Andra om: , ,, , , Syrien, , , , , , , ,

Washington Post Nyhetsbanken 14/6 Amineh Kakabaveh i Expressen DN 1/6 2015 Globalresearch om DIA-rapporten Zero-hedge om DIA-rapporten Om DIA-rapporten Pål Steigan 25/5 Daily Mail 26/5 DN 13/5 Pål Steigan 5/5 Clarkes CNN-intervju Newsweek 12/1 Globalresearch 19/2 om ”kriget mot IS” DN 26/2 Joe Bidens medgivande New Eastern Outlook Sveriges radio 20/11 Reuters 7/11 ABC 21/11 Globalresearch 30/9 Daniel Ellsberg SvD 6/10 DN 11/9 Pål Steigans blogg M ChossudovskyTehran Times DN Debatt 27/8Daniel PipesIndependent 24/8Ron Pauls artikelRune Lanestrands blogg
DN 8/8 DN 13/8 Tampa Bay News 12/8 Svensson-bloggen 26/7 New York Times 27/6 2013 New York Times 27/6 DN 26/6 SvD 26/6 John Kerry i Kairo Russia Today om ISIS DN 24/6 Globalresearch 18/6 2014 Globalresearch 11/6 DN 12/6 Iraksolidaritet Mike Powers, Iraksolidaritet DN 14/4 Seymour Hersh Blogginlägg om gasattacken 5 april Daily Star Dailykos om Turkiet

  6 comments for “Varning för IS, USA , och Kurdistan?

 1. Magnus Göransson
  2 juli, 2015 at 13:26

  Det har vid några tillfällen beretts plats på bloggen för skribenter som hävdar att de kurdiska rörelserna i Västasien agerar i utländska imperialistiska makters intressen.

  Särskilt mycket med verkligheten att göra har det emellertid inte.

  Kurdiska rörelser som PKK/KADEK/Kongra-Gel i Turkiet och PYD i Syrien går inte in för att rita om statsgränserna som påstås i Hans Örns inlägg och tidigare gästinlägg här på bloggen. De arbetar för ett system med lokalt självstyre (”demokratisk konfederalism”) inom rådande statsgränser.

  Relationen mellan PYD/YPG och Assad får närmast kategoriseras som en instabil allians sedan2011- 2012 (till skillnad från situationen tio år tidigare, då kurderna i norra Syrien var utsatta för hårda förföljelser). Den syriska regeringen drog tillbaka sina militära styrkor från de områden som betecknas som Rojava 2012
  överlämnade den militära kontrollen av området till de kurdiska milisstyrkorna.

  Det finns gott om information om detta på nätet.

  En skandinavisk tidskrift som regelbundet har bevakat Rojava, PYD, PKK och utvecklingen av systemet med demokratisk konfederalism är den norska tidskriften Rödt!, senast i nr 2a/2015, som finns att beställa på

  /Magnus Göransson

 2. Hans Öhrn
  2 juli, 2015 at 17:27

  Det finns gott om information
  om det mesta på nätet.Till exempel att det reda förekommer etniskt rensning inom den “demokratiska konfederalismen” Magnus Göransson talar om. De behöver inte nödvändigtvis vara sant. Likaså finns det många uppgifter – motstridiga – om relationerna mellan
  de grupper Göransson nämner och regeringen i Damaskus.

  Faktum kvarstår att
  YPG:s mål är ett “Fritt Kurdistan” och ett “Demokratisk Syrien”. Det sistnämnda är väl det vi alla önskar. Frågan är vad YPG menar med parollen? Jag har min tolkning. Hur det första kravet går ihop med den “demokratiska konfederalism” Göransson talar om vet
  jag. Kanske finns svaret “på nätet”?

  Det är bara att hoppas
  att kurdiska klanledare, ledare och miliser inte försöker utnyttja den nuvarande situationen för att rikta fanorna – och vapnen – nedåt i ett försök att bygga redan överspelade nationella projekt. Det vore tragiskt, inte minst för kurderna.

 3. Zokrates
  2 juli, 2015 at 18:54

  I samma anda kan man man undra hur ”Iran” agerade i imperialistiska makters intresse när man sålde olja (drivmedel) till den amerikanska expeditionsstyrkan i Afghanistan. All retorik om ”den stora satan i Väst” faller till föga när ekonomisk pragmatik och regionalt maktintressen spelar in som, som vanligt står över all ideologi… Man har även från Iransk håll gnuggat händerna när ”talibaner” bombats och mördats med drönare [Afghanistan,Pakistan (Durandlinjen) och Yemen] eftersom detta de facto underminerar den Iranska regimens fiender; den saudiarabiska wahabimonarkins utlöpare.

  På samma sätt har kurderna agerat opportunt såväl politiskt som militärt, precis som samtliga ”fraktioner” i det politiskt intrikata (en komplexitet som replikeras i de militära lågintensiva konflikter som är Mellanösterns signum)

 4. Magnus Göransson
  2 juli, 2015 at 21:59

  Den som är intresserad av fakta kan ju gå in på PYDs hemsida och läsa programförklaringen. Det framgår tydligt att Rojava-kantonerna verkar inom den syriska statens gränser.

  Parollen ”Free Kurdistan” förekommer inte.

  http://www.pydrojava.com/en/index.php/kurds-in-west-of-kurdistan/209-the-constitution-of-the-rojava-cantons

 5. Hans Öhrn
  3 juli, 2015 at 19:00

  YPG har enligt egen utsago deltagit i “det syriska upproret” sedan starten i mitten av mars 2011. På en kongress nyligen i den syriska staden Muabbada slog PYD/YPG fast att målet var “ett fritt Rojava” och “ett demokratiskt Syrien”.

  Vidare noterades att YPG “har ett nationellt projekt”. Riktigt hur detta nationella projekt ser ut är oklart. I kongressdeklarationen slogs också fast

  “that the crisis in Syria has been caused by a denial of the existence of peoples in Syria, by the regional states that have agendas, terror organisations and certain battalions linked to the opposition.”

  Det som slår en när man läser information från PYD, åtminstone på de sidor jag kan läsa, är att det talas mycket om betydelsen av informationteknologi, byggandet av social nätverk och upplösandet av nationsgränser, trots att man alltså säger sig ha ett “nationellt projekt”.

  Retoriken känns igen från en europeisk vänster som tror att allt blir bra bara nationerna försvinner och “det universella människovärdet” får råda över alla.

  Däremot hittar jag nästan ingenting om den roll de imperialistiska makterna inklusive deras satellit i området, Israel, har spelat för den uppkomna situationen. Krisen har orsakats av “förnekandet att det finns folk i Syrien” (??) “regionala stater” (Kanske syfter PYD ändå på Israel här?) terrororganisationer (är det Nato som avses?) och vissa oppositionsbataljoner.

  Skulle man inte kunna vänta sig lite mer tydlighet från en organisation som säger sig representerar alla goda värden?

  http://www.pydrojava.com/en/index.php/about

  http://ekurd.net/syrian-kurdish-pyd-congress-announces-final-declaration-2015-05-11

 6. Martin Kullberg
  21 juli, 2015 at 11:44

  Kommer fram mer och mer om IS. Rapporter idag om användningen av kemiska stridsmedel av IS. Kan man anta att det är samma gossar som använde kemiska stridsmedel 2012, för att försöka få till en ”no fly zon” likt Libyen?

  De hade medlen, de hade tillfället och de stod att vinna på det.

  http://omni.se/utrikes/7bdd87e3-1c7e-4ebf-be9a-f76598b023aa?source=aftonbladet#xtor=AD-500-%5Bomni%5D-%5Btf_utrikesbox_1404%5D-%5Bintegration%5D-%5Baftonbladet%5D-%5Bstartsidan%5D-%5B26002%5D

Comments are closed.