Världseliten träffas – och håller tyst – Bilderberg 2015

Halvhemliga Bilderberggruppen har träffas för 63:a gången i ett 4-dagars möte som inleds idag i Telfs i Tyrolen. Sveriges närings- och innovationsminister Mikael Damberg kommer att delta liksom Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne, Investors Jacob Wallenberg och Volvos Carl-Henric Svanberg ska delta. Svenskarna kommer få sällskap av bland annat Niall Ferguson, professor vid Harvard (mycket positiv till neoliberalismen och USA:s utrikespolitik), den starkt folkmordsmisstänkte Henry Kissinger, skandalomsusade general David Petraeus, Krigshetsaren Richard Perle, Ursula von der Leyen, Tysklands försvarsminister, Michael O’Leary, vd för Ryanair, Jens Stoltenberg, Natos generalsekreterare, Alexander Stubb, Finlands finansminister, samt ledande personer från Goldman Sachs (som hjälpte till att knäcka Greklands ekonomi), JP Morgon och liknande. Totalt inbjuds 140 personer från 22 länder inbjudna.
Bilden nedan är från poliskontroller vid infarten inför mötet.
untitled (25)
Bland ämnen som ska diskuteras finns: ”Artificial Intelligence, Cybersecurity, Chemical Weapons Threats, Current Economic Issues, European Strategy, Globalisation, Greece, Iran, Middle East, NATO, Russia, Terrorism, United Kingdom, USA, US Elections.”

Som Pål Steigan påpekar skrev The Guardian en artikel med titeln ”Forget the G7 summit – Bilderberg is where the big guns go.”

Förra året deltog från Sverige Carl Bildt, kusinerna Wallenberg, BP:s styrelseordförande Carl-Henrik Svanberg, Svenska Dagbladets Tove Lifvendahl, Saabs VD Håkans Buskhe och som en av mycket få politiker Carl Bildt. Även Olof Palme, Torbjörn Fälldin, Mona Sahlin, Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfven och kungen har deltagit.
untitled (26)
Något om Bilderberggruppen.
Greppen beskrivs i avsnitt 6.9 i ”Kapitel 6 • Några viktiga internationella
organisationer och samarbetsfora” i boken ”USA som världspolis” – se bloggsidan.
”Denna exklusiva klubb grundades 1954. En av dess ursprungliga initiativtagare var Joseph Retinger, en politisk rådgivare, som redan på 1940-talet pläderade för en federal stat i Europa. Detta blev också ett viktigt mål för gruppen, liksom för USA:s underrättelsetjänst, fram till dess att EU:s föregångare EEC bildades 1957.

Bland grundarna återfinns David Rockefeller, prins Bernhard av Nederländerna och den belgiska premiärministern Paul van Zeeland. Det första mötet ägde rum i maj 1954 på Bilderberg Hotel i Osterbeck, Holland, därav namnet. Det finns en kärngrupp av 37 permanenta medlemmar, medan andra mycket inflytelserika personer bjuds in.

Det ursprungliga syftet var att bekämpa en växande ”anti-amerikanism” som fanns i Europa och att konfrontera Sovjetunionen och kommunismen som vunnit i styrka på den europeiska kontinenten. Huvudpunkten vid mötet 1955 var att diskutera hur en gemensam europeisk marknad skulle skapas, och två år sedan bildades den europeiska gemenskapen, nuvarande EU, i Rom. Enligt analytiker är en av de frågor som nu berör gruppen det ekonomiska hotet från Kina och dess återverkningar på Nordamerika och Europa.

En del observatörer som har studerat gruppen säger att det är ingen slump att den alltid sammanträder strax före möten i G-8 och att den arbetar för en ny världsordning med en enda regering, militär, ekonomi och ideologi. Frånvaron av rapporter från mötena befrämjar förstås spekulationer och protester

Bilderberggruppen ska nog inte uppfattas som en konspiratorisk grupp, utan är snarast en organisation med inriktning på att formera konsensus inom f.a. den finansiella och politiska eliten (Bilderberg and you. www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=25240). Enligt Bilderbergsgrupps-specialisten Estulin närmast planerade gruppen handhavandet av den ekonomiska krisen 2008 vid mötena 2006-2008.

Enligt en källa, baserad bl.a. på intervjuer med medlemmar eller deltagare i gruppens möten har dess inflytande och relevans minskat, och medelåldern är mycket hög, men olika uppfattningar finns. En av dess mest framträdande medlemmar under åren är just David Rockefeller. (David Rothkopf. Superclass. The global power elite and the world they are making. New York: Little, Brown & Company, 2008). Det kan tilläggas att den Trilaterala kommissionen, ett annan viktigt samarbetsforum för eliten bildades på Rockefellers lantställe i New York i början av 1970-talet.

Gruppens inflytande framgår av att Margaret Thatcher, Bill Clinton, Anthony Blair och Barack Obama var inbjudna till klubben innan de valdes till sina ämbeten i Storbritannien och USA. Bland finansiellt och ekonomiskt inflytelserika personer som också har deltagit i möten i gruppen märks finansmannen George Soros, f.d. FED-chefen Paul Volcker och Larry Summers, ekonomisk rådgivare till Obama, George Osborne, den brittiska finansministern, Peter Shilton, tidigare vd för Goldman Sachs och brittiska Petroleum, IMF:s förre verkställande direktör Dominique Strauss-Kahn, Pascal Lamy, generaldirektör för Världshandelsorganisationen, Jean Claude Trichet, dåvarande ordförande för Europeiska centralbanken, och Philippe Maystad, ordförande för Europeiska investeringsbanken. Donald Rumsfeld, förre försvarsministern i USA under president GW Bush, hans underordnade Paul Wolfowitz.

Vid årets möte saknads den vanligtvis deltagande, inflytelserike åldermannen på Wall Street, David Rockefeller, som fyller 100 år nu 12 juni.
Frihetsgudinna gråter bild

Vem är då David Rockefeller? Han är en ledande företrädare för kapitalismen i USA, det enda levande levande barnbarnet till den första John D Rockefeller och enda levande barn till John D Rockefeller Junior. Han växte upp i den största privata våningen i New York, blev chef för världens största bank Chase Manhattan Bank, där han är den störste aktieägaren. David Rockefeller var samtidigt ordförande för USA:s viktigaste tankesmedja, den 1919 bildade Council on Foreign Relations (CFR), som har nära kontakt med USA:s utrikesdepartement. Han kände alla USA:s presidenter, cheferna för CIA och samarbetade redan på 1950-talet med Henry Kissinger, Nixons utrikesminister, som ännu ej åtalats för sin roll i Vietnamkriget.
Citatet
”Vi är tacksamma mot Washington Post, New York Times, Time Magazine och andra stora publikationer vars direktörer har deltagit våra möten och respekterat sina löften om diskretion i nästan 40 år. Det skulle ha varit omöjligt för oss att utveckla vår plan för världen om vi hade utsatts för publicitet under dessa år. Men världen är mer sofistikerad, och förberedd att marschera mot en världsregering.
Den överstatliga suveränitet hos en intellektuell elit och framträdande bankirer är säkert att föredra framför nationellt självbestämmande som praktiserats i tidigare århundraden.”
David Rockefeller vid Bilderberggruppens mötet 1991.
Kapitalism is not working images

Vilken betydelse har dessa möten i Bilderberggruppen?
Detta är ett av de mest kända och viktigare av flera möten där toppskiktet i den härskande klassen och deras företrädare som ledande personer inom politik och massmedia träffas och drar upp planer utan demokratisk insyn för att stärka sin ställning. Bilderberggruppens hemsida säger att enligt mötets regler ”är deltagarna är fria att använda den information som tas emot, men varken identitet eller tillhörighet för talarna och inte heller för någon annan av deltagare kan avslöjas. Tack vare konferensens privata karaktär är deltagarna inte bundna av regler hos sina organisationer. Det finns ingen detaljerad agenda, inga beslut tas, röstning sker inte, och inga politiska uttalanden sker.” Mötena sker efter Chatham House Rules, vilket betyder att deltagarna fritt kan bruka informationen, men de får inte säga vem som sa vad.

Hur pass demokratiskt är det att närvarande ledande representanter för massmedia och politisk verksamhet inte fritt kan rapportera till sina läsare/väljare?Det minsta man kan begära av folkvalda politiker att de kan ge utförliga rapporter. Vems intressen tjänar de annars?

i Andra om: , , , , ,

Guardian Veckans AffärerPål Steigan 11/6 Deltagarna i Bilderbergsgruppens möte nyligen Bilderberggruppens hemsidaGlobal Research 30/5 Global Research citat David RockefellerJonathan Turleys blogg Global Research om Bilderberggruppen Om Bilderberggruppen Henrik Alexandersson Nyhetsbanken SvD om Kuba 26/11 Svenssonbloggen Kommunisternas blogg Anarkia FIB-Kulturfront. DN stoppas text om Gaza Dagens ekot om Arne Modig på Kuba Aftonbladet 2008 om mordförsök på Castro SR SvD1 SvD2Aftonbladet.se Expressen SvT Flamman Proletaren Svensk-kubanska

  5 comments for “Världseliten träffas – och håller tyst – Bilderberg 2015

 1. Jan Wiklund
  11 juni, 2015 at 16:17

  Den s.k. Bilderberggruppen har makt i kraft av sina ämbeten, inte i kraft att de är med i någon klubb. Det är för övrigt ingen grupp, utan det är bara så att diverse politiker och kapitalister träffas ibland.

  Konstigt vore det annars.

  I Sverige hade vi en gång något som kallades Harpsundsmöten. Politiker och kapitalister besöktes på regeringskansliets avkopplingsgård Harpsund för att prata utan närvarande journalister. Ingen talade om att någon halvhemlig Harpsundsgrupp hade tagit makten för den skull.

 2. 11 juni, 2015 at 18:07

  Det kan ses som en av flera kontaktpunkter mellan de styrande. Andra möten är Trilaterala kommission och World Economic Forum i Davos.

  Folkvalda politiker ska ju tjäna folket, och rapportera och informera. Detta i teorin i alla fall.

 3. 12 juni, 2015 at 12:48

  Kontakter mellan stat och kapital är nog nödvändigt i alla kapitalistiska samhällen. Även under den mest ”folkvänliga” regim, t.ex. på 30-talet i Sverige, vilket man lätt kan förvissa sig om när man exempelvis läser den tidens politikers memoarer. Så det finns absolut inget att invända mot att dom träffas.

  Det som är uppseendeväckande är att de inte tycks träffa några andra nuförtiden. I alla fall tycks de inte få några idéer från dessa andra träffar.

 4. Wikström
  12 juni, 2015 at 18:25

  Det vore förmätet att tro att det inte finns en agenda för dessa möten. Varför blev svetsaren inbjuden till mötet innan kommande val. Finlands Carl Bildt kopia Alexander Stubb inbjuden i år, känd som NATO-förespråkare och USA- älskare. Vi skall inte vara naiva, riktlinjer för kommande året dras upp på dessa möten.

 5. Jan Wiklund
  13 juni, 2015 at 21:09

  Självklart, Wikström. Men so what?

  Det är ju fråga om folk som redan tycker så där. Vad är naturligare än att dom träffas, när dom dessutom har samma yrke och deltar i en globaliserad världs styre? Det är inte konstigare än att fackföreningsrepresentanter träffas, eller läkare, eller miljöaktivister.

  På något vis måste dom ju koordinera sig. Och för övrigt träffas de också på en massa andra ställen. Toppmöten, kallas dom. Men det är typiskt för konspirationsteoretiker att tro att ju mindre det skrivs om något desto farligare är det. Det är, som Kajsa Ekis skriver, historien om alkisen och lyktstolpen vänd upp och ner. Se http://www.dn.se/kultur-noje/i-konspirationsteorins-trygga-tidevarv/

Comments are closed.