Bristande stöd av USA & Co av kurderna i Kobane mot ISIS?


Detta blogginlägg är främst en något nedkortat översättning av en artikel i Globalresearch 12/10 med titeln ”While-isis-moves-to-slaughter-kurds-in-kobani-the-u-s-bombs-syrian-grain-silos” av Ajamu Baraka.Ajamu Baraka är en människorättsaktivist, organisatör och geo-politisk analytiker. Han har medverkat i boken ”Killing Trayvons: An Anthology of American Violence” (Counter Books, 2014). Jag upplever att artikeln ger viktig och rimlig information om de pågående striderna i Kobane. DN:s rapport 13/10 styrker Barakas beskrivning.
Kobane

DN skrev 13/10 ”Turkiska trupper fortsatte att övervaka, men inte att ingripa, medan IS-trupper omringar staden Kobane i norra Syrien. Turkiska trupper fortsatte att övervaka, men inte att ingripa, medan IS-trupper omringar staden Kobane i norra Syrien. USA:s utrikesminister John Kerry antyder också att trots situationen i Kobane att staden inte kan vänta sig någon snabb hjälp från amerikanskt håll heller”

Artikeln
USA genomför ett märkligt krig mot ISIS i Syrien. Medan Kobane, den till stor del kurdiska distriktet vid gränsen till Turkiet attackeras av ISIS styrkor och står inför hotet om många civila offer uppger talesmän för USA:s militär att de tittar på situationen i Kobani och har genomfört enstaka bombuppdrag men att de koncentrerar sina insatser mot ISIS i andra delar av Syrien. Dessa andra insatser tycks bestå av bomba tomma byggnader, skolor, små oljepumpanläggningar, en och annan bil och sädesmagasin där livsmedel lagras för att föda det syriska folket. Turkiet verkar också titta på medan kurderna i Kobani slåss för sina liv mot ISIS.

USA:s inställning till kurdernas desperata strid mot ISIS är helt annorlunda än då ISIS styrkor attackerade den kurdiska staden Erbil. Då satte USA in massiva flygstridsinsatser i taktisk samordning med kurdiska styrkor för att driva ISIS tillbaka.

Skillnaden och anledningen till att kurderna i Kobane offras beror på att de är fel sorts kurder. Masoud Barzani och de borgerliga kurderna i det kurdiska demokratiska partiet (KDP) är ”goda kurder” och den dominerande kraften bland kurderna i Irak. De kontrollerar c:a 45% av Iraks oljereserver och där finns blomstrande företag som bedriver affärer med amerikanska oljebolag och Israel. Situationen är liknande i Turkiet, där man har affärssamarbete med kurderna i Irak, trots den historiska förtrycket av kurder i Turkiet.

Situationen är helt annorlunda i de kurdiska självstyrande områdena i Syrien. I Kobane bedrivs de militära insatserna främst av ”Kurdish People’s Protection Units (YPG)”, som är kopplat till Kurdistans arbetarparti (PKK), som både USA och Turkiet har stämplat som en ”terrorist” organisation, fast den utgör huvudkrafter mot ISIS attack. ISIS attack på Kobani är ett stöd för Turkiets och USA:s intresse att kontrollera militanta kurder. Turkiet i synnerhet ville undergräva självstyrande process bland kurder, kristna och sunniaraber i de självstyrande områdena och vrid territorium till ett slagfält för att stjäla syriskt territorium och isolera och attackera de ”dåliga” kurder i PKK.
Syrien ISIL 604

Enligt ett avtal mellan Turkiet och USA tillåts Turkiet att besätta delar av Syrien, gärna med hjälpa av en flygförbudszon. Men för de ”dåliga” kurder i Syrien som de ”dåliga” palestinier från Hamas och Gaza, blir det ingen humanitär intervention. För att blidka den turkiska regeringen i utbyte mot sitt ökat samarbete i vad som håller på att byggas upp som en sista push på Damaskus, kommer folket i Kobane att offras till ISIS på liknande sätt som de ”dåliga” palestinierna i Hamas och på Gaza offras.

Tydligheten i Turkiets planer och i samarbete med USA inför den kommande möjliga/sannolika massakern på YPG-soldater i Kobane skulle kunna exponeras i USA om massmedia kunde/vågade se världen mer kritiskt och kunde ifrågasätta sanktionerade berättelser. En självklar fråga är om en flygförbudszon i nordöstra Syrien är nödvändigt, när de enda civila som attackeras i nordöstra Syrien är kurder, och de attackeras av ISIS som inte har ett flygvapen.
Erdogan & Obama

Men dessa frågor ställs sällan eftersom de inte är i linje med den officiella berättelsen att USA tvingas agera igen för att rädda världen mot en förfärlig fiende som bara kan besegras av USA:s militära makt. Allt detta är imperialistiskt nonsens som lurat en stor del av ”vänstern” i USA.

Situationen kan förklaras av att det verkliga syftet med USA:s intervention i Irak och Syrien är återinförandet av direkt amerikansk militär makt i regionen för att säkra fortsatt kontroll över olje-och naturgastillgångar, underminera Iran, blockera Ryssland, och bryta upp ekonomiska och handelsavtal mellan länder i Centralasien och Kina. Med andra ord är målet att säkra USA:s och Västs kapitalistiska hegemoni. USA och dess allierade behövde bara en förevändning för att komma tillbaka utan att alienera stora delar av sina inhemska befolkningar. ISIS har gett USA den orsak, som lögnerna om en gasattack av Syriens regering inte gav förra hösten.

Militaristerna i det politiska etablissemanget USA ville aldrig överge sina planer på en permanent militär närvaro i Irak, även om det skulle kosta nationen ett enormt pris i blod och kostnader. De drog slutsatsen att vägen tillbaka till Bagdad och vidare till Teheran gick genom Syrien. En position som trots rapporter om motsatsen, tidigt stöddes av Obama. fast Obama försökte och till stor del lyckats förneka att syftet var att destabilisera Syrien.

Den nuvarande situationen i Kobane ingår i den cyniska farsen om kampen mot ISIS. Turkiet har inget intresse av att förhindra Kobani från att falla för ISIS när det passar dess strategiska intressen att förneka kurderna självbestämmande. Och USA är inte intresserad av att förändra maktbalansen på marken i Syrien genom att allvarligt försämra ISIS militärt och undergräver dess primära kortsiktiga strategiska mål om regimskifte i Syrien.

Med skapandet av ISIS har nu de neokonservativa och liberala interventionisterna sitt krig med stöd av en ansenlig del av den amerikanska allmänheten. Men det stödet kommer att ändras så snart det står klart att den politiska eliten har försatt USA i en ny gungfly. Men dessförinnan kommer tusentals fler att dö i Kobane och i hela Syrien, Irak och världen.


i Andra om: , ,, , Syrien, , , , , , , , ,

DN 13/10 Globalresearch 12/10 VoltairenetGlobalresearch 26/9 Globalresearch 8/10 Globalresearch 30/9 Daniel Ellsberg SvD 6/10 Joe Bidens medgivande DN 11/9 Pål Steigans blogg M ChossudovskyTehran Times DN Debatt 27/8Daniel PipesIndependent 24/8Ron Pauls artikel DN 8/8 DN 13/8 Tampa Bay News 12/8 New York Times 27/6 2013 New York Times 27/6 DN 26/6 SvD 26/6 John Kerry i Kairo Russia Today om ISIS DN 24/6 Globalresearch 18/6 2014 Globalresearch 11/6 DN 12/6 Iraksolidaritet Mike Powers, Iraksolidaritet DN 14/4 < Blogginlägg om gasattacken 5 april Daily Star Dailykos om Turkiet

  12 comments for “Bristande stöd av USA & Co av kurderna i Kobane mot ISIS?

 1. Jan Wiklund
  15 oktober, 2014 at 12:24

  Det får vi väl vara tacksamma att de inte gör, de skulle förmodligen göra det på ett sånt sätt att både IS och kurderna går åt. Ingen stat handlar annat än i eget intresse. Allra minst stormakter.

 2. 15 oktober, 2014 at 13:04

  Samtidigt visar detta ihåligheten (eller lögnen) i paroller om kamp mot terrorismen. Man (USA & vissa allierade) gör ibland insatser mot terrorister (enligt vanlig beskrivning/definition), ibland gör man inget (Kobane), och samtidigt för man en politik som rent allmänt gynnar uppkomst och förstärkning av terrorism, ibland med direkt stöd och utbildning (Utbildning av CIA i Jordanien).

 3. Zokrates
  15 oktober, 2014 at 14:12
 4. E L
  15 oktober, 2014 at 16:09

  USA har genomfört över 20 attacker mot ISIS i Kobane sedan veckan började. Men låt inte verkligheten störa konspirationsteorierna.

  http://english.al-akhbar.com/content/us-led-airstrikes-continue-kobane-obama-warns-long-effort-ahead

  • 15 oktober, 2014 at 20:18

   Ja, har också läst det idag, men USA skulle kunna göra mycket mer om USA & Co verkligen menar allvar med kampen mot terrorismen och ISIS skulle man stödja Assad och Syriens armé, som sedan 2-3 år utgör huvudkraften i den militära kampen mot ISIS och terrorismen. Man skulle arbeta för vapenvila mellan Syrien och andra rebellgrupper och samordna sina insatser med Syriens. Givetvis skulle man gå via FN, och man skulle be Syriens regering om tillstånd att bomba landet!

   Är inte detta självklart?

 5. Benny H
  15 oktober, 2014 at 16:27

  Mellanöstern är en fullständigt galen plats att leva på! Och det kommer den att förbli så länge oljan och andra fossila energislag fortsätter att dominera vårt energibehov. USA stödjer ju IS via sina bulvaner i området och för att dölja detta så bombar man lite halvhjärtat för att lugna ner kritiken på hemmaplan. Man kan ju undra varför IS gör för dem själva kontraproduktiva saker som att skära halsen av journalister och andra västerlänningar.? Den ekvationen är svår att få ihop men kan kanske förklaras med att en så disparat samling krigare som IS uppenbarligen är, knappast kan detaljstyras. IS ledare står så att säga inför ett fullbordat faktum oavsett om man godkänt halshuggningarna eller inte och får handla därefter. Man kan utan vidare jämföra situationen i Kambodja där USA:s bombningar banade vägen för Pol Pots i början ganska lilla extremiströrelse till makten. I västmedia diskuteras inte alls vilka som skapat och finansierat IS trots att sanningen om hur denna rörelse vuxit fram finns att läsa bara man anstränger sig lite. Tror dock inte att mainstream-journalister eller nyhetsbyråer är speciellt lockade av att få obehagliga samtal från politiker, CIA, NSA, MI6 och andra som varit med och kokat ihop den här soppan. Dessutom lockar bombningar och krig både tittare och läsare till dessa media och en symbios uppstår där man avstår från att avslöja för mycket. En parallell kan göras till den svenska polisen som gör precis så mycket/lite som behövs för att brottsligheten ska behållas på en ”lagom” hög nivå för jobbens skull.

  • Gammal krigare
   15 oktober, 2014 at 18:31

   Mycket bra sammanfattning!

  • Peter Grafström
   16 oktober, 2014 at 02:56

   Är det bevisat att det var autentiska halshuggningar. Usa och co håller ju på med så mycket teater. Det förekommer att skådespelare -crisis actors- spelar mödrar till barn som dött i skolskjutningar som aldrig inträffat och andra som spelar låtsasoffer till terrordåd. Med massor av statister som upprätthåller illusionen och mediafolk som verkar vara inblandade. Och myndighetsombud som ’skyddar’ nyckelpersoner från att kunna intervjuas och svarar i deras ställe så de inte ska försäja sig.

  • Zokrates
   16 oktober, 2014 at 15:04

   Svenska polisen är ett kapitel i sig med militarisering och den uppenbara högerkriminologin som fått gräddfil.

   När det gäller halshuggningar så tjänar dessa rena propagandasyften som är både internt riktade och externa. Väst förfasas av brutalt visceralt våld. Väst har inga moraliska problem med brutala FN-sanktioner som dödat flera hundratusen barn. Detta skedde helt öppet och cyniskt, genom blockerandet av tillgång på livsviktiga vaccin
   och andra produkter som landets civilbefolkning men framförallt barn fick betala ett dyrt pris för.

 6. 16 oktober, 2014 at 07:02

  Enligt DN 13/10 har utrikesminister John Kerry sagt att man i Kobane inte kan vänta sig någon snabb hjälp från USA. Idag kan man läsa i DN om mer intensiva flyginsatser av USA mot Kobane: ”De USA-ledda flygbombningarna mot jihadistgruppen Islamiska staten (IS) i Kobane i norra Syrien uppges ha intensifierats. Flera hundra krigare har dödats i räderna, enligt USA. De USA-ledda flygbombningarna mot jihadistgruppen Islamiska staten (IS) i Kobane i norra Syrien uppges ha intensifierats. Flera hundra krigare har dödats i räderna, enligt USA. (Hur har räkningen av dödade ISIS-soldater skett kan man undra?) Kurdiska grupper i Kobane, som på arabiska heter Ayn al-Arab, har sedan flygbombningarna mot IS i området inleddes beklagat bristen på samordning med länderna som bombar. Men YPG, den starkaste kurdiska milisgruppen, förser nu den internationella koalitionen med koordinater, enligt kurdiska myndigheter. ” (http://www.dn.se/nyheter/varlden/flygbombningar-i-kobane-pressar-is/).

  Läget kan ha ändrat i detta avseende på några dagar. Vi följer utvecklingen efter förmåga.

 7. Roland
  16 oktober, 2014 at 10:38

  Gårdagens OBS-special diskuterar ISIS teologiska bakgrund. Att skrämmande tanketraditioner från 600-talet ska implementeras nu på 2000-talet diskuteras ”nyktert/sakligt” utan reflektioner kring det inhumana och vidriga i denna ”teologi”…

  http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=503

Comments are closed.