Vad vill Putin – och varför?


Idag är det 25 år sedan Berlinmuren började falla. Detta socialistiska misslyckande uppmärksammas stort runtom i världen, och i ett blogginlägg här senare idag. I sin ”Söndagskrönika” över en helsida skriver idag DN:s chefredaktör Peter Wolodarski under titeln ”Ett kvarts sekel av fromma förhoppningar” bland annat ”Ryssland annekterade Krim och startade ett krig i östra Ukraina”, vilket är en slags historiedesinformation, liksom hans beskrivning av Molotov-Ribbentrop-pakten. Han skriver ”Många hoppades, många försökte, många ville väl men nästan alla var naiva och fick fel.” Och inte ett kritiskt ord om USA, som ligger bakom de stora, brutala krigen detta millenium.

Dagens Nyheter skrev på bästa nyhetsplats 21/2”Det lät för bra för att vara sant. President Viktor Janukovytj accepterade på fredagen oppositionens främsta krav. Landet ska återgå till tidigare författning med en vingklippt exekutivmakt. En övergångsregering ska styra i väntan på nyval i höst av både president och parlament. Oppositionsledaren Julia Tymosjenko friges ur fängelset. Alla anklagelser mot övervåld skulle utredas. Presidenten verkar inte ägna sig åt nya finter. Det blir mycket svårt att svika de givna löftena.” Undertecknandet bevittnades av utrikesministrarna från Tyskland, Frankrike och Polen. USA och EU välkomnade detta dokument, där alltså även våldet på Majdan skulle utredas.

Ja, DN hade rätt – det var ”för bra för att vara sant” . En statskupp ägde rum följande dag, utan protester bland dem som sa att de gillade överenskommelsen dagen innan.
Och DN accepterade direkt statskuppen och har inte kommenterat vad man skrev 21/2. Vilken moral! Vilken syn på demokrati! Vilken tolerans (nyckelord för DN) för imperialism.

Artikeln.
Financial Times rapporterar att Rysslands president Vladimir Putin i ett tal 24/10 anklagade USA för att undergräva världsordningen efter det kalla kriget, och varnade för att det fanns risk för att världen kollapsade i anarki och kaos utan ansträngningar för att inrätta en ny global ordning. I ett av sina hans mest USA-kritiska tal under 15 år som Rysslands mäktigaste politiker, avfärdade Putin anklagelser om att dess annektering var ett försök att återskapa det sovjetiska imperiet som grundlösa. Ryssland hade ingen avsikt att inkräkta sina grannars suveränitet menade han.

Istället beskyllde Putin USA för att genom sin politik ha utlöst både Krim:s utbrytning från Ukraina och tusentals döda i kriget i östra delen av landet. Detta genom att stödja det som Vladimir Putin kallade en väpnad kupp mot förre presidenten Viktor Janukovitj i februari.
Putin imagesCAAIMOLN

”Vi startade inte det här” sade Putin. Han beskrev en rad USA-ledda militära interventioner från Kosovo till Libyen, och påpekade att USA hade förklarat sig som segrare när det kalla kriget tog slut och och bestämde sig för att … omforma världen för att passa sina egna behov och intressen”.

”Det är så nyrika beter sig när de plötsligt får en stor förmögenhet – i det här fallet i form av världsledarskap och dominans. I stället för att förvalta sin förmögenhet klokt tycker jag att de har begått många dårskaper”sade han vid en konferens för utländska akademiker och journalister vid den olympisk OS-byn Solchi.

Talet var en av Mr Putins viktigaste utrikespolitiska uttalanden sedan han överraskade väst i München år 2007 genom att anklaga USA för ”överskrida sina gränser på alla sätt” och skapa nya skiljelinjer i Europa.

Vissa kommentatorer spekulerade i att talet reflekterade Moskvas ilska sedan efter USA:s president Barack Obama nyligen rankade Ryssland tillsammans med ISIS, och Ebola-viruset som de tre viktigaste globala hoten. Men hans ton förvånade till och med supportrar. ”Mycket tufft om USA”, twittrade Margarita Simonyan, chefredaktör för Russia Today:s pro-Kreml tv-kanal. ”Vårt svar på B Obama.” Putin signalerade att han tyckte att USA och Ryssland bör dra ett streck över den senaste tidens händelser och sitta ner med andra stora ekonomier för att göra om systemet för det globala styret längs ”multipolära” linjer.

Medan han medgav att detta kan vara en lång och ansträngande uppgift varnade Putin för att alternativet kan vara allvarliga konflikter som involverar stora och viktiga (”major”) länder. Han varnade också för faran för ett nytt kallt krig och sa att existerande överenskommelser för vapenkontroll riskerade att kränkas. Alla insatser för att föra de två länderna tillsammans för samtal kan kompliceras av västs envishet att Rysslands annektering av Krim är en olaglig ockupation och genom Moskvas ilska över resultatet i EU och USA:s sanktioner.

Putin sade att sanktionerna underminerar reglerna för världshandeln och globaliseringen, men sade också Ryssland var ett starkt land som kunde stå ut med dessa åtgärder, och landet skulle inte ”tigga” för att få dem hävda.

Den ryske presidenten föreslog att FN borde ”anpassas till nya förutsättningar”, och menade att regionala ”pelare” i ett nytt system, som till exempel Rysslands egen planerade Europa-Asien Union av före detta Sovjet-stater, skulle kunna bidra till att öka säkerheten. Men han insisterade att detta var bara nödvändigt eftersom USA körde över gällande regler – till exempel när det invaderade Irak utan stöd av FN:s säkerhetsråd.

”Om det befintliga systemet med internationella relationer, internationell rätt och maktfördelning kom i vägen för USA:s mål, brukar ett sådant system förklaras värdelöst, föråldrat och i behov av omedelbar rivning”, sade han.

Styrkan i Putins språk också förvånade också åhörare från USA. Då han ställde frågor till presidenten efter sitt tal sa Toby Gati, tidigare tjänsteman i Vita huset under president Bill Clinton att hon ”inte kände igen” den ryske presidentens beskrivning av hennes land.

Tillägg Anders Romelsjö.
Vid en presskonferens i Moskva i april i år sade Putin ”Vi blev lovade i München efter Tysklands enande att ingen utvidgning av Nato skulle ske i öst. Sedan Nato expanderade genom att lägga till före detta Warszawapaktsländer, före detta delrepubliker i Sovjetunionen, och jag frågade ”Varför gör ni det?” Och de sade till mig ”Det har du inte med att göra (”It is not your business”).

Washington har skiftat sin uppmärksamhet från Mellanöstern till Eurasien där de hoppas uppnå den mest ambitiösa delen av den imperialistiska projekt – att etablera fler baser längs Rysslands västra flank för att stoppa ytterligare ekonomisk integration mellan Asien och Europa.
Dessa är målen för den nuvarande politiken.

Många anser att Zbigniew Brzezinski, ledande politisk rådgivare till president Carter och far till USA:s nuvarande Stockholmsambassadör fortfarande har ett dominerande inflytande på utrikespolitiskt tänkande i USA Några citat från uppmärksammade bok ”The Grand Chessboard: American Primacy And Its Geostrategic Imperatives” av Zbigniew Brzezinski från 1997: Brzesinski untitled

”USA:s globala överlägsenhet är direkt beroende av hur länge och hur effektivt dess dominerande ställning på den eurasiska kontinenten upprätthålls” (sid.30)

”Hur USA hanterar Eurasien är kritiskt då Eurasien är världen största kontinent. En makt som dominerar Eurasien kontrollerar två av världens tre mest avancerade och ekonomiskt produktiva regioner. 75 procent av världens människor lever i Eurasien och större delen av väldens naturtillgångar också finns där. Eurasien står för 60 procent av världens BNP och 75 % av världens kända energiresurser.” (Sid.31).

”Amerika är nu den enda globala supermakten och Eurasien är världen centrala arena. Därför är maktfördelningen på den eurasiska kontinenten av avgörande betydelse för USA:s globala företräde och för USA:s historiska arv.” (Sid. 194) ”Av detta följer att USA:s främsta intresse är att hjälpa till att se till att ingen annan stat kommer att kontrollera detta geopolitiska utrymme och att världssamfundet har obehindrat finansiell och ekonomisk tillgång till det.” (Sid. 148).

”Världens energiförbrukning kommer att öka kraftigt under de kommande två till tre decennierna och den största ökningen av konsumtionen sker i Fjärran Östern. Asiens ekonomiska utveckling genererar enorma påtryckningar för undersökning och bearbetning av nya energikällor, och Centralasien och Kaspiska havet innehåller större reserver av naturgas och olja än Kuwait, Mexikanska golfen eller Nordsjön.” ( Sid.125).

Sammantaget ger Brzezinskis ”Chessboard” en tydlig strategi för kontroll av världen. Man behöver lägga beslag på kritisk energiförsörjning och transitlinjer, krossa potentiella rivaler och undergräva regionala koalitioner, eller som Brzezinski uttrycker det ”hindra barbarerna från att komma samman.” (Kommentar: Notera den sofistikerade människosynen).

RyssKrig-768954

Putin vet att CIA, USA:s utrikesdepartement USA-finansierade NGO:er (icke-statliga organisationer) var direkt inblandade i statskuppen i Kiev. Han vet (från hackade telefonmeddelanden) att Washington kunde påverka juntans ledare. Han vet att Vita huset och Nato redan har undergrävt Genève-överenskommelsen genom att hota att intensifiera ekonomiska sanktioner och genom att planera att flytta mer militära resurser till Baltikum samt 10 000 amerikanska marktrupper till Polen och amerikanska krigsfartyg till Svarta havet. Han vet att högt uppsatta amerikanska politiker har demoniserat honom i media som en ny Hitler. Och han vet att Obamas lag innehåller neokonservativa som aldrig har övergett tanken på att splittra Ryssland och installera en amerikansk marionett i Moskva.

Västerländska medier hjälper till med en absurd historia att Krim ingår i Putins plan för att rekonstruera Sovjetunionen till ryska imperiets glansdagar. Tyvärr har detta dolt de verkliga motiven för USA:s fientlighet mot Ryssland.

”När Sovjetunionen kollapsade i slutet av 1991 ville Dick Cheney (dåvarande försvarsminister och senare vicepresident under GW Bush) se en avveckling inte bara i Sovjetunionen utan av själva Ryssland” skrev förre USA:s försvarsminister Robert Gates i sina nyligen publicerade memoarer.

Detta belyser de geopolitiska dimensionerna av kuppen i Ukraina – det är en internationell kamp om makt och inflytande som sträcker sig ett kvarts sekel tillbaka.

Journalisten David Paulus sammanfattade läget Huffington Post: ”Brzezinski strategiska formulering är utformad för att öka USA:s makt i regionen på lång sikt. Om Putin drar sig tillbaka eller väljer att invadera är oväsentligt. Vilket val än Putin gör kommer det i slutändan att tjäna USA:s intressen även om ett ukrainsk inbördeskrig och en energikris i Europa kan vara en del av priset på vägen.”
Det här är Putins dilemma – att välja den väg som är minst benägna att förvärra situationen och störta Ukraina djupare ner i avgrunden. Just nu verkar det självklart bäst att bara sitta still, att motstå frestelsen att engagera sig och undvika att göra något överilat. Så småningom kommer hans återhållsamhet att ses som styrka, inte svaghet och han kommer att kunna spela en mer konstruktiv roll i att vägleda Ukraina tillbaka till fred och säkerhet. Men nu måste han ha tålamod och vänta.


intressant.se Ukraina, , , , , , , , , ,

Financial Times DN:s ledare 9/11 Counterpunch 23/4 Huffington Post Nyhetsbanken 22/4
New York Times DN 8/4 Dagens Industri 28/3 DN Debatt 4/4 Internationella juristkommisionens rapport Rysslands röst
DN 20/3 Nyhetsbanken, Putins tal DN 23/2 SvD
DN 19/2 SvD 19/2 Moscow Times Youtube-klipp Artikel med bild av Nuland och oppositionsledaren Globalresearch DN 23/1 Nyhetsbanken 26/1 DN 25/1 Kildén & Åsman Infowars 23/1 AB-intervju med Bildt omkring 25/1 DN 19/12 2013 Globalresearch Nyhetsbanken 5/12 Nyhetsbanken 11/12 Proletären 20/12 SvD 5/1 2014 Sveriges Radio 17/12
Rozoff i Globalresearch Knut Lindelöf 7/2

  6 comments for “Vad vill Putin – och varför?

 1. Benny
  9 november, 2014 at 21:59

  Vad det är som Putin vill som är så förskräckligt och oaptitligt för EU/USA? Han vill ha en världsordning som bygger på att internationella lagar och förordningar efterlevs, att FN-resolutioner ska respekteras och att varken USA eller EU har rätt att utöva ekonomisk och subversiv verksamhet i andra länder. Detta är ju givetvis upprörande för framförallt USA med sin geopolitiska agenda i bagaget.

 2. Zokrates
  10 november, 2014 at 14:32

  Tilläggas kan att talet putin höll i Valdai nästan helt ignorerades av svenska medier. I stället fortsätter man med hatkampanjer och desinformation/tystnad. Putin är pragmatiker, knappast något frihetskämpe eller idealist. Han har dock blivit symbolen för en massa människor som önskar en multilateral scen i internationella relationer.

  Om det är ett kallt krig rent militärt (sans proxy-kriget i Ukraina) så är det ett fullskaligt globalt ekonomiskt krig som förbereds och förs. SCO [BRICS] är på väg mot ett ekonomiskt system som utmanar IMF och Världsbanken.. Indien, Pakistan och Iran väntar i kulisserna på att ansluta sig tll SCO. Om detta fullföljs så innebär det att 40% av jordens befolkning befinner sig i SCO/BRICS, samt att >50% av jordens naturgas kontrolleras av SCO. Integreringen av BRICS ekonomierna kommer vara stark beronde av ett nätverk av pipelines och geostrategisk kontroll.

  SCO (Shanghai Security Organisation) har [security, nonalignment, noninterference, nonconfrontation]
  som politiska och geostrategiska huvudmål. detta hindrar inte att Kina Ryssland skyddar sina buffertzoner, samt i främst kinas fall utövar projektion av kraft i sin egen hemisfär.

 3. Kalle Gustavsson
  12 november, 2014 at 09:38

  Du skriver att Wolodarskis beskrivning av Molotov-Ribbentrop-pakten är en slags historiedesinformation. Vore intressant att få veta mer konkret vad som är desinformation.

  • 12 november, 2014 at 13:26

   Under 1930-talet försökte Sovjetunionen på olika sätt få till stånd en försvarspakt med Frankrike och Storbritannien, vilka i praktiken visade sig ointresserade. För Hitler var ju Sovjetunionen huvudfienden. Storbritannien förde en eftergiftspolitik, och bl.a. Truman ska ha sagt att syftet eller tanken var att få Hitler att anfall avskyvärde Stalin, En sådan försvarspakt hade möjligen förhindrat kriget eller begränsat det. I en helomvändning, för att spara tid ingick Stalin en non-aggressionspakt med Tyskland i augusti 1939. Tyskland lade snabbt under sig Frankrike, Nederländerna, Belgien, Norge och Danmark samt hade Italien som allierad.

   • Benny
    12 november, 2014 at 14:53

    Stalins agerande anses som hänsynslöst men han gjorde faktiskt bara vad han var mer eller mindre tvungen att göra i det läget hans land befann sig i. Dessutom såg han chansen att ta tillbaka de områden som Vitryssland förlorade till Polen då de allierade efter första världskriget flyttade landet österut på bekostnad av det då nybildade Sovjet. Jag anser knappast att Stalins agerande var mer förkastligt än vad s.k demokratier haft för sig både före och efter krigen. Nu ingår det ju i spelet att ideologiska motståndare ska smutskastas även om man själv knappast är bättre. Sen att Stalin var en skurk är väl ingen som betvivlar även om hans brott överdrivits här i väst av de sovjetiska arkiven att döma. Och de som anklagade Stalin för att vara skrupelfri som Churchill och Truman borde nog rannsakat sig själv först.

  • Peter Grafström
   12 november, 2014 at 17:10

   Kalle Gustavsson
   Om du läser boken Hidden History av Docherty & Macgregor (2013)får du reda på hur oerhört bedrägliga britterna var före WWI som de helt och hållet bär ansvaret för. Om du läser Harry Elmer Barnes, Perpetual war for perpetual peace (1954) får du reda på hur amerikanerna och britterna bär hela skulden för WWII. Stalin genomskådade dem, varnade Tyskarna och slöt pakten för att vinna tid att bygga upp försvaret. Det finns inget klandervärt i det. Polen är självdestruktivt agerande historiskt sett om än pga av utländsk manipulation. Förra gången var de inblandade i Litauen och Tjeckoslovakien och lät sig på hemmaplan uppviglas av amerikanerna att inte söka en fredlig lösning utan ist tillgodose anglosaxarnas önskemål om en förevändning för ett storkrig. Nu är det Vitryssland och Ukraina. Du vet ju vad den före detta polske politikern sa om dem att de suger av Usa för ingenting. Polen har en lång historia av dåraktigt agerande och längre tillbaka var dess överklass den mest oansvariga som funnits i Europa.
   Peter Wolodarski är en skamlös opportunist av värsta sort, som inte går att ta på allvar.

Comments are closed.